Innovationstävling ska stimulera miljöteknik

Innovation En innovationstävling och vidareutvecklad statistik över miljötekniksektorn. Båda uppdragen är en del i regeringens miljöteknikstrategi.

– Den internationella marknaden för miljöteknik växer kraftigt. Samtidigt skapas en större efterfrågan på innovativa miljötekniklösningar i Sverige. För många mindre företag är det viktigt att kunna börja med att sälja sin produkt på hemmaplan för att sedan ta klivet ut i världen. Innovationstävlingen är ett sätt stimulera utvecklingen av ny svensk miljöteknik, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Det är Vinnova som har fått regeringens uppdrag att anordna en innovationstävling som riktar sig till upphandlade aktörer. Förhoppningen är att den ska leda till ett antal innovationsupphandlingar.

Uppdraget om att ta fram statistik över miljöteknikområdet har gått till SCB. Syftet är ett förbättrat analysunderlag vilket ska leda till mer relevanta insatser.

Målet med regeringens strategi är att förbättra förutsättningarna för framväxt och export av svenska miljötekniklösningar. Strategin omfattar 400 miljoner kronor mellan 2011 och 2014.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.