Miljoner till forskning om miljöteknik

2,5 miljoner miljömärkta kronor fördelades när Civilingenjörsförbundet på torsdagen delade ut årets stipendier för teknisk forskning och examensarbeten i miljöns tjänst. Största bidraget, 400 000 kronor, fick Mats Eriksson och Hans Sundgren, Linköpings universitet, för att utveckla en metod att direkt mäta organiska föroreningar som exempelvis olja, bensin och diesel i marken. Erik Furusjö, IVL Svenska Miljöinstitutet i Stockholm, fick 250 000 kr för en ny mätteknik som övervakar oljeutsläpp från fartyg. Anders Lyngfelt, Chalmers i Göteborg, fick 200 000 kr till en ny förbränningsteknik som avskiljer koldioxid och minskar växthuseffekten. Emma Strömberg, KTH i Stockholm, fick 150 000 kr för kvalitetssäkring av återvunnen plast. Malin Nording, Umeå universitet, fick 100 000 kr för bioanalytisk undersökning av förorenad mark. Kenneth Möllersten, Luleå tekniska universitet, fick 78 000 kr för avskiljning och lagring av koldioxid från biobränslen. Åsa Nossed, Uppsala universitet, fick 40 000 kr för att tillverka förnyelsebar vätgas från sol och vatten med hjälp av cyanobakterier.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.