-->

Lång väg kvar till en cirkulär byggbransch

Almedalen Byggbranschen är precis i startgroparna för att öka sin återanvändning. Det stod klart vid en debatt som arrangerades av Miljö & Utveckling i Almedalen.

Lång väg kvar till en cirkulär byggbransch
Rebecca Larsson

Vi behöver skapa en marknad och volym. När vi är så pass stora som vi kan vi inte byta överblivet material 1 till 1 utan vi måste organisera oss, sade Chirstina Lindbäck, hållbarhetschef NCC, och nämnde plattformen Circular Sweden.

– En annan utmaning är att det måste hålla rätt kvalitet. För där kan så klart våra kunder bli oroliga om man inte kan kvalitetssäkra ingående komponenter.

– Det är otroligt viktigt att vi får långsiktigt politiska regler. Vad är det våra medlemmar ska våga satsa på – det är otroligt viktigt med långsiktighet för att kunna skapa nya affärsmodeller, sade Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna.

Viktigt få fram regelverk

Emma Hult (MP), ordförande civilutskottet, höll med om behovet av långsiktiga spelregler men lyfte också frågan om att vi inte ska ta fram mer material än vad vi behöver och berättade om arbetet med att ta fram ett regelverk för loggböcker som lagkrav för byggindustrin.

– Vi måste se till att kunna använda lite mer av det vi river.

Stefan Sandberg, vd Uppsalahem, lyfte behovet av mer kunskap.

– För några år sedan pratade man inte ens om det här. Så nummer ett är att få mer information, mer kunskap, mer forskning så att vi vet hur vi ska göra. Vi kan inte det idag, och jag tror att jag talar för branschen och inte bara för mig själv.

– Nummer två är att man måste tydliggöra affärsnyttan på ett helt annat sätt. Vi har ett hyressättningssystem som totalt motverkar cirkularitet.

Nya affärsmodeller behövs

Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef Tengbom, höll med om behovet av nya affärsmodeller.

– Vi behöver också nya kalkylmetoder. 60 års livslängd på en byggnad räcker inte och vi måste ta fram helt nya typer av analyser för att göra beräkningar, sade hon.

Andra aspekter som diskuterades var garantifrågan och kemikaliefrågan, och byggreglerna.

– Boverkets byggregler reglerar ju en hel del och den här aspekten finns ju inte med. Så där behöver vi in i lagstiftningen och fundera över det, och det har vi inte gjort i den utsträckning som vi behöver, kan jag erkänna, sade Emma Hult.

Läs mer: Hållbarhet allt viktigare för byggbranschen

Debatten filmades och filmen kommer att publiceras här.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.