Kungsbacka kommun sätter solpaneler på alla nya tak

Energi I dag har Kungsbacka 20 kommunala fastigheter som delvis försörjs med solenergi. Målet är att redan i år ha 10 000 kvadratmeter solpaneler.

Kungsbacka kommun sätter solpaneler på alla nya tak
Flickr/Göran Höglund

På Kungsbackas kommunala byggnader finns både solceller som producerar el och solfångare som producerar varmvatten. Den största anläggningen finns på Elof Lindälvsgymnasiet, där solcellerna utgör en yta på nästan 2000 kvadratmeter.

Flera andra skolor, förskolor och andra kommunala byggnader har också solceller på taket.

– Vi ligger i framkant i landet och kommer att klättra ytterligare nästa år då vi har mycket nybyggnation på gång, säger Mathias Ottosson, projektsamordnare på lokalförsörjning i Kungsbacka kommun.

Högre byggtakt

Utbyggnaden av solpaneler sker i allt snabbare takt. I sommar har bland annat tre skolor och en förskola utrustats med solceller.

– Det innebär att de genererar sin egen el till belysning, fläktar, datorer med mera. Det som inte går åt säljs som grön el på elmarknaden, säger Mathias Ottosson.

Hittills har kommunen installerat solpaneler på 20 fastigheter. De har all tak med rätt lutning, ligger i rätt väderstreck och har inte för mycket skugga. Numera utrustas alla nya fastigheter som byggs med solpaneler, om de lokala förutsättningarna är rätt.

Målet är 10 000 kvadratmeter

– Vi har som mål 2016 att den totala ytan solpaneler på kommunens fastigheter ska uppgå till 10 000 kvadratmeter, säger Fredrik Eriksson, energiingenjör på fastighetskontoret.

Solpaneler är inte bara en vinst för miljön, utan även för ekonomin. Investeringen är betald efter cirka 13 år, medan livslängden på solcellerna är ungefär den dubbla.

Hur mycket el solcellerna producerar varierar efter årstid. Under sommaren blir det ofta ett överskott medan man under vintern behöver köpa in el utifrån.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.