Kemikaliebyrå fick tre miljoner anmälningar

Över tre miljoner, så många klassificeringar hade EU:s kemikaliebyrå Echa fått in när sista datum passerade för klassificering av kemikalier enligt det nya regelverket CLP.

Kemikaliebyrå fick tre miljoner anmälningar

Alla företag som tillverkar eller importerar farliga ämnen skulle ha klassificerat dem och meddelat EU:s kemikaliebyrå Echa till den 3 januari i år. Syftet med klassificeringen är att underlätta för konsumenter att få reda på vad ämnena innehåller och säkerställa att produkter märks upp på ett likartat sätt över hela unionen. Under de kommande månaderna ska Echa använda den inkomna datan för att skapa EUs första inventeringssystem för klassificering och märkning av farliga ämnen.

EUs regelverk kring klassificering av ämnen som går under namnet EU Regulation on Classification, Labelling and Packaging of chemicals, CLP ska även harmoniseras med ett FN-system som ska säkerställa att alla ämnen beskrivs och märks på samma sätt oavsett var på jorden man befinner sig.

EU-kommissionens vice president Antonio Tajani är nöjd med resultatet av CLP så här långt.

– Listan gör att alla företag, både stora och små, samt alla konsumenter, kan få den information de behöver för att använda kemikalier på ett säkert sätt. Jag är stolt över att EU ligger i framkanten när det gäller detta.

Klassificeringssystemet har ingen undre gräns när det gäller vikt som är fallet i Reach. Det innebär att även ämnen som hanteras i mycket små mängder ska upp på listan. Resultatet blir att många fler företag påverkas av CLP. Importörer och tillverkare som placerar nya farliga ämnen på marknaden har en månad på sig att skicka in en ämnesklassificering till Echa.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.