Bark kan fasa ut farliga kemikalier

Trädbark används idag för energiproduktion. Men det finns goda möjligheter att även utvinna värdefulla ämnen ur barken som kan ersätta farliga kemikalier inom exempelvis livsmedelsindustrin.

Bark kan fasa ut farliga kemikalier

Skogsindustrin genererar årligen tonvis med biomassa i form av trädbark. Idag används barken främst för energiproduktion. Men trädbark innehåller också många nyttiga kemiska ämnen som kan användas inom områden som läkemedels-, livsmedels- och kosmetikindustrin, ämnen som man skulle kunna plocka ut innan barken skickas till förbränning.

Fördelarna är flera, ytterligare ett affärsområde skulle vara lönsamt för det konkurrensutsatta skogsbruket. Det är också ett sätt att fasa ut och ersätta farliga kemikalier med naturliga växtmaterial, exempelvis inom läkemedels- och livsmedelsindustrin.

– Att fasa ut dagens metoder och ersätta dem med nya, mer miljövänliga, tekniker och metoder gynnar hållbar utveckling, säger Michelle Co som i veckan presenterar en avhandling på ämnet vid Uppsala universitet.

I avhandlingen beskriver hon bland annat hur man kan använda vatten och etanol under högt tryck och hög temperatur som effektiva lösningsmedel för utvinning av antioxidanter och andra biologiskt aktiva ämnen ur trädbark. Vidare presenteras en ny karakteriserings- och identifieringsmetod för antioxidanter.

– Hittills har vi identifierat ett fåtal antioxidanter i björkbark och granbark, men möjligheterna att hitta fler är stora, säger Michelle Co.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.