Investerare tror på alger och solceller

Det finns egentligen varken brist på teknik eller kapital inom cleantechområdet. Nu handlar det om att låsa upp investerarnas pengar och få flera att satsa på cleantechföretagen, enligt Richard Youngman vd för Cleantech Group Europe.

Det finns väldigt många bra idéer och projekt inom miljöområdet som har svårt att kommersialiseras. Bristen på kapital är en anledning. Men pengarna finns och investerarna blir allt mer intresserade.

Nätverket Cleantech Scandinavia har intervjuat ett antal investerare och cleantechföretag för att få deras bild av läget och enligt investerarna finns många intressanta projekt på marknaden idag som de kan tänka sig att investera i. Så såg det inte ut för några år sedan. Investerarna ser också en minskad politisk risk och tror att marknaden kommer att finnas kvar, även om den politiska bilden förändras.

Alexander Lidgren på Cleantech Scandinavia ser ljust på framtiden. Han menar att volymen som investeras i den här sektorn kommer att fördubblas under de kommande åren.

– Jag tycker att marknaden sakta men säkert mognar, säger han under Miljöteknikmässan i Göteborg.

Mest pengar till energi

Hittills har pengarna i cleantech främst satsats på energiområdet. Solenergi är ett område som växt stort det senaste året och det finns inga tecken som tyder på att det minskar.

– Framöver tror jag även att algbaserade biobränslen och teknologier för jordbruket kommer stort, siar Richard Youngman, vd på Cleantech Group Europe.

Återvinning, exempelvis av plast och aktiviteter kring grönt byggande kommer också att bli mer intressant att satsa pengar i.

– Tidigare har vi trott mycket på aktiviteter kring vattentekniker, men ännu har det inte dykt upp några större investeringar här, konstaterar han.

Mest pengar finns i USA som svarar för två tredjedelar av alla investeringar i cleantechområdet sen kommer Europa och sist Asien och Kina. Richard Youngman tror att den pågående finanskrisen kommer att göra att utvecklingen går långsammare, men är i grunden positiv till områdets potential.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.