Forskare: Rädda de vanliga arterna!

I ivern att rädda havets mest ovanliga arter missar man de mer vanliga. En risk, menar forskare vid Göteborgs universitet som nu uppmanar myndigheter att byta strategi.

Forskare: Rädda de vanliga arterna!

Många är eniga om att vi måste kämpa för att bevara havets biodiversitet. I sin forskning visar dock professor Kerstin Johannesson att det kan vara ödeläggande att lägga den största delen av resurserna på att rädda enskilda arter. Det är lätt att missa de vanliga arter som utgör stommen i havens ekosystem. Dessa, menar forskarna, är av enorm betydelse för ekosystemen då de skapar livsmiljöer för andra arter. Därför måste myndigheter byta strategi.

– Utan de stora rovfiskarna växer sjögräsängarna igen, vilket leder till att de grunda vikarna inte längre fungerar som skafferier och barnkamrar för kustnära fisk. Medan livet sakta dör ut får övergödningen skulden, säger Kerstin Johannesson.

Hennes forskning visar också att det kan bli helt fel att fokusera för mycket på arter. Olika bestånd i en art kan vara så olika att de inte är utbytbara om ett lokalt bestånd försvinner. Nya bestånd kan ibland inte överleva där det utrotade beståndet en gång fanns. Därför behövs lagstiftning och rekommendationer kring hur variation inom arter ska förvaltas, menar Kerstin Johannesson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.