”EU-kommissionen sviker klimatförhandlingarna”

EU-kommissionen har nu presenterat sitt förslag för hur utvecklingsländers klimatarbete ska stödjas ekonomiskt. Men förslaget är betydligt mindre än vad FNs rapport visar är nödvändigt och kritiker höjer rösterna.

Finansieringen till utvecklingsländer ses som en av de största knäckfrågorna i klimatförhandlingarna. Kommissionen tror att utvecklingländernas kostnader för att minska utsläppen av växthusgaser och bekämpa klimatförändringen kommer att kosta runt 100 miljarder euro år 2020. Mycket av finansieringen tror de behöver komma från utvecklingsländerna själva samt en expanderad internationell koldioxidmarknad, men troligtvis kommer det också att behövas offentlig finansiering på runt 22-50 miljarder euro.

Därför föreslår kommissionen att industriländer och ekonomiskt stabila utvecklingsländer ska stå för den offentliga kostnaden i linje med deras utsläppsåtaganden och möjlighet att betala. För EU kan det innebära en kostnad på 2-15 miljarder euro per år från 2020, förutsatt att man når en ambitiös överenskommelse i Köpenhamn.

– Med mindre än 90 dagar kvar till Köpenhamn måste vi göra seriösa framsteg i förhandlingarna. Därför lägger kommissionen det första meningsfulla förslaget för hur vi kan finansiera kampen mot klimatförändringen på bordet, säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Ökar klyftan

Men de kritiska rösterna är många. Bland annat anser Naturskyddsföreningen att EU sviker klimatförhandlingarna och hänvisar till en rapport från FN som menar att det krävs betydligt större summor. Att man inte är beredd på finansiering i större utsträckning tror de kan vara provocerande för utvecklingsländerna.

– Det kommer att öka förtroendeklyftan mellan utvecklingsländer och industriländer, och gör det mycket svårt för världen att undvika en skenande klimatförändring, säger Niclas Hällström, klimatexpert på Naturskyddsföreningen.

Biståndspengar tydlig punkt

Även Svenska kyrkan har höjt rösten och menar att förslaget är svagt. De anser att det finns en övertro på marknaden som inte garanterar säkra finanseringsflöden och är kritiska mot ett tillägg till kommissionens förslag om att pengar komma att tas från biståndsbudgeten, en punkt som utvecklingsländerna varit tydliga med att de inte vill.

– Detta är oroande, säger Erik Lysén, policychef för Svenska kyrkans internationella arbete Hela världen. På kort sikt verkar man helt vilja förlita sig på biståndsmedel, vilket äventyrar arbetet med FNs milleniemål för fattigdomsbekämpning, något som vi verkligen inte förordar.

Svenska kyrkan anser dock att förslaget om upprättandet av en särskild fond under FN-konventionen är ett bra initiativ. Kommissionen menar att fonden skulle bidra till en snabb start för omställningen i utvecklingsländerna och de tror att det kommer att behövas en summa på på 5-7 miljarder euro mellan 2010 till 2012.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.