Dålig förberedelse för klimatförändringar

Trots Sveriges sårbarhet vid extrema vädersituationer har mycket lite gjort för att anpassa samhället till att möta ett förändrat klimat med ökade påfrestningarna som följd. Mycket få konkreta åtgärder har genomförts enligt en undersökning som SMHI gjort på uppdrag av Naturvårdsverket. Resultaten gäller svenska myndigheter såväl som företag, bransch- och intresseorganisationer samt forskningsfinansiärer. Anledningen är för dåliga beslutsunderlag, odetaljerade konsekvensstudier och otydlig ansvarsfördelning enligt dem som deltagit i studien.

– Vi kan knappast räkna med att det helt går att förhindra den globala uppvärmningen. En förutsättning för att komma vidare är att öka kunskapen om klimatförändringarna, samtidigt som den kunskap vi har utnyttjas bättre, säger SMHI:s generaldirektör Maria Ågren.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.