nr-logo

Hållbarhet i praktiken

FOTO: Pixabay

Stockholmskommuner ska städa bort miljögifter i skolan

Bristfällig ventilation och städning i skolan gör att eleverna utsätts för hormonstörande miljögifter. Kommunerna i Stockholms län samordnar nu en granskning av städning och ventilation i skolorna.

 • Annons 1

I dammet från plastmattor och inredning samlas gifter som ftalater, flamskyddsmedel och Bisfenol A. Gifterna kommer bland annat från skolornas plastmattor, inredning och utrustning och samlas i damm. Därför är det särskilt viktigt att städning och ventilation förbättras. Initiativet kommer från Folkhälsomyndigheten som driver ett nationellt tillsynsprojekt med syfte att förbättra inomhusmiljön för barn och ungdomar i skolan.

Enligt tidigare undersökningar från Boverket och Socialstyrelsen har minst 40 procent av landets skolor underkända ventilationsanläggningar som inte ger tillräckligt luftflöde. Ofta brister det också i städningen vilket innebär att det är mycket damm i inomhusluften.

– Det är ett uttalat mål att minska hormonstörande miljögifter som ftalater, flamskyddsmedel och Bisfenol A som kan påverka barns neuropsykiatriska utveckling, säger Greta Smedje, enhetschef vid Folkhälsomyndighetens enhet för miljöhälsa.

Kommunerna i Stockholm ska nu granska ventilation och städning inom ramen för projektet. Miljösamverkan Stockholms län samordnar och har även tagit fram gemensamma bedömningsgrunder, checklistor och rutiner. Man ska också titta närmare på hur egenkontrollen fungerar.

Resultatet från de skolor som nu granskas kommer att sammanställas i en gemensam länsrapport.

Etiketter:,

Kommentarer

1 reaktion till “Stockholmskommuner ska städa bort miljögifter i skolan”

 1. Rafael Ospino skriver:

  Jag har under de senaste 15 åren i tjänsten varit perifert engagerad i ett flertal skolprojekt. Mitt privata intresse för Intelligenta Hus har dock gjort att jag engagerat mig allt mer. Först för att jag hade barn i skolan men numera för att jag ser hur skattepengar som skulle gjort större nytta i verksamheten hamnar fel, helt i onödan!

  Eftersom jag idag arbetar med energieffektivisering läste jag med stort intresse den av stiftelsen Arkus 2010 publicerade rapporten ”Energieffektivitet i skolor och förskolor” och reagerat över ett antal punkter som främst relaterar till åtgärder i befintliga hus, då, som rapporten mycket riktigt påpekar ”En stor utmaning för framtiden blir därför att minska energianvändningen och miljöpåverkan från det befintliga lokalbeståndet”.
  Det konstateras i rapporten att 75 % av objekten uppvisar luftproblem, problem med termiskt klimat o s v.

  OM det finns önskemål om att snabbt göra något åt situationen infinner sig frågan: Varför inte nyttja den kunskap som bevisligen finns? I en av Energimyndighetens egna publikationer efterlyser en av landets verkliga auktoriteter inom området, Akademiska Hus förre tekniske direktör ”mer verkstad och mindre snack” och hävdar att det med relativt enkla medel går att halvera energikostnaden i en befintlig fastighet. När denne, för sitt energieffektiviseringsarbete flerfaldigt prisbelönade, företrädare för landets största fastighetsbolag uttalar sig så borde detta väcka enorm sensation, men uppenbarligen finns det inga kommunpolitiker som läser vad energimyndigheten producerar…

  Det är väl känt att dåligt fungerande balanserade ventilationssystem, felaktigt underhållna värmesystem m m också kan vara energitjuvar av stora mått. Normalt sett betalar sig dessa enkla åtgärder på mellan 4 och 10 månader, sedan är det ren vinst!
  Det tragiska är alltså att man genom rätt underhåll sparar pengar, det är ofta ingen merkostnad att erbjuda en sund innemiljö!
  Ofta behöver man alltså inte byta ut systemen i sin helhet, mycket är vunnet genom att återställa det till ursprungligen projekterat skick. Då skall man hålla i minnet att dessa inte alltid fungerar optimalt ens i helt nya hus…
  Detta är ett område som i hög grad drabbas av dumsnålhet och slarv från många entreprenörer, vilket dessutom ofta missas vid besiktningen. Av denna anledning involveras vi numera i de flesta ”Green Building”-projekt redan under produktionen.

  Genom dessa enkla, billiga och miljövänliga metoder säkerställer man en god innemiljö och minskar risken för att huset blir sjukt. Risken för detta är annars stor, då dålig, fuktig luft inte evakueras på rätt sätt utan istället trycks ut i stommen. Mögelgifter är visserligen 100 % naturliga, men lik förbaskat några av de mest potenta toxiner vi känner till. Dessa adderas till de emissioner som på grund av ventilationens undermålighet inte vädras ut.

  Anledningen till att det ser ut så här är ofta att man lagt ut driften på entreprenad utan att säkerställa att denna typ av underhåll utförs.
  Det allra tråkigaste är att det ofta drabbar verksamheter som inte kan sätta press på sin hyresvärd genom att hota med att flytta ut…

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

 • Annonskod Huvudspalten 4

Hemlig klimatdata försvårar omställningen

Klimatdata som inte är offentliga gör att det är svårt att diskutera vilka klimatsatsningar som är bäst. Därmed ökar risken för misstag vid den stora omställningen. Stefan Wirsenius vid Chalmers tekniska högskola är kritisk till att institut och företag inte alltid presenterar sina beräkningar.

Gretaeffekten del av större trend

Hos SAS använder hållbarhetschefen ordet roligt om det stora intresset för klimat som följt av IPCC:s rapport och klimataktivisten Greta Thunbergs inlägg i debatten. Men minskat flygande och ökad efterfrågan för biobränsle bygger på beslut som fattats tidigare än så, enligt fyra företag som påverkas på olika sätt av klimatdebatten.