Vidareutveckling av filtersystem för vattenrening

Företaget Axon Miljöteknik har utvecklat ett nytt filtersystem för att rena jord och vatten från i första hand petroleumprodukter. Filtersystemet kan dessutom förses med ett kontrollsystem som detekterar och dokumenterar resultatet av reningen.

Systemet kan antingen vara mobilt eller permanent. Det mobila systemet kan användas vid akuta tillfällen för till exempel saneringsåtgärder. Filtersystemet fungerar i grunden som en torvmosse. Vattnet kommer in från ovan och rinner ner genom absorbenten och ner i ett uppsamlingskärl som ligger ungefär en meter under marken. Det förorenade vattnet leds till en filterbrunn som består av fyra kassetter som fångar upp föroreningarna. Filtret kan också konfigureras till ett helautomatiskt system som styrs av en dator. Detekterad oljeförekomst i det renade vattnet lagras i en databank och resultatet kan enkelt skrivas ut.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.