nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Västra Götaland i täten för klimatarbetet

  • Annons 1

Västra Götalandsregionen ligger i täten för klimatarbetet i landsting och regioner, följt av landstinget Gävleborg och landstinget i Uppsala län. Bland kommunerna har de större kommit längst. Det visar en undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

I en enkätundersökning har SKL undersökt hur klimatarbetet ser ut i olika kommungrupper samt i olika landsting och regioner. Resultaten visar bland annat att:

* Västra Götalandsregionen är mest aktiv i klimatarbetet av landstingen och regionerna. Därefter kommer landstinget Gävleborg, landstinget i Uppsala län, Region Skåne och Stockholms läns landsting.

* det för kommunernas del finns ett tydligt samband mellan kommunens storlek och hur långt klimatarbetet har kommit. Större kommuner arbetar mer på bredden i klimatarbetet.

* det vid sidan av de allra minsta kommunerna är förortskommunerna som i mindre utsträckning tycks ha satt igång ett bredare klimatarbete.

* det på länsnivå är Gotlands kommun som är mest aktiv, följt av kommunerna i Halland, Sörmland och Kronoberg.

* statliga bidrag till investeringsprogrammen Klimp och Lip har ett starkt samband med klimatarbetet.

* i jämförbara frågor ligger landstingen lite längre fram i klimatarbetet än kommunerna, vilket stämmer med bilden av att större organisationer har en större bredd i arbetet.

– Kommuner och landsting har länge gått i bräschen för miljöarbetet. Den tidiga satsningen på fjärrvärme och kraftvärme har minskat de nationella utsläppen av koldioxid med motsvarande 25 procent av dagens inhemska utsläpp. Förra decenniets Agenda 21-arbete har idag utvecklats till en rik flora av egna initiativ och miljösatsningar, uppger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Han fortsätter:

– Men betydligt mycket mer måste göras i klimatarbetet. Vi vill bygga ut den miljövänliga energiförsörjningen, satsa mer på kollektivtrafiken, klimatanpassa stadsplaneringen, ställa tydliga klimatkrav i vår upphandling och inte minst satsa på ett ökat medborgarengagemang. Allt detta förutsätter ett bättre samspel mellan stat, kommuner och näringsliv.

Etiketter:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Klimatet: Målen är tillräckliga – nu behövs verkstad

Debatten om politikens förutsättningar att hantera klimatfrågan, som Miljö & Utveckling arrangerade i Almedalen, ledde både till hetsig ordväxling och intressanta reflektioner. I panelen fanns Gunvor G Ericson, Svante Axelsson, Ludwig Bengtsson Sonesson och Mattias Goldmann. Du kan också se debatten, länk till filmen finns längst ned i texten.