IEA: Så mycket ökade de globala utsläppen 2022

Klimat De globala energirelaterade koldioxidutsläppen ökade 2022, men inte lika mycket som befarat. Samtidigt är siffrorna långt över vad som krävs för att nå de globala klimatmålen. Det är slutsatserna i en ny rapport från det internationella energirådet, IEA.

IEA: Så mycket ökade de globala utsläppen 2022
De globala utsläppen ökade under 2022, visar en ny rapport från IEA: Foto: Adobe Stock.

2022 har präglats av krig och en global energikris, vilket bidragit till att användningen av kol och olja ökat. Det har i sin tur inneburit att prognoserna för 2022 års utsläppsstatistik sett dystra ut.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Men när det internationella energirådet, IEA, nu publicerar sin analys, visar den på mer hoppfulla siffror än vad man ursprungligen befarat. 2022 ökade de globala energirelaterade koldioxidutsläppen med 1 procent, eller närmare exakt 0,9 procent. Det kan jämföras med 2021 då de globala utsläppen ökade med över 6 procent.

Utsläppsökningen 2022 var dessutom betydligt långsammare än den globala ekonomiska tillväxten på 3,2 procent.

Ren energi kompenserar för ökad användning av kol och olja

IEA drar slutsatsen att tillväxten av ren energi så som solenergi och vinproduktion samt elbilar, värmepumpar och energieffektiva tekniker, kompenserat för effekterna av ökad användning av kol och olja. Energirådet räknar med att ungefär 550 miljoner ton utsläpp kunde undvikas genom ökad användning av ren energiteknik.

– Utan ren energi skulle ökningen av koldioxidutsläppen ha varit nästan tre gånger så hög, säger IEA:s verkställande direktör Fatih Birol i en kommentar.

Långt ifrån vad som krävs

Men trots att utvecklingen för 2022 såg bättre ut än förväntat, är det långt ifrån vad som krävs för att nå de globala klimatmålen. Utsläppen för 2022 ökade med 321 miljoner ton, och nådde därmed en ny topp på 36,8 miljarder koldioxid, enligt rapporten.

Fatih Birol understryker att utsläppen från fossila bränslen fortsätter att öka, och att det krävs kraftfulla åtgärder för att världen ska ha en chans att nå klimatmålen.

– Internationella och nationella fossilbränsleföretag gör rekordintäkter och måste ta sin del av ansvaret, i linje med sina offentliga löften om att uppfylla klimatmålen. Det är viktigt att de ser över sina strategier för att se till att de är i linje med meningsfulla utsläppsminskningar, säger han i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.