Soporna minskar

Det hushållsavfall som inte återvinns eller återanvänds utan deponeras har minskat med en miljon ton, hela 72 procent, sedan 1994, enligt statistik från RVF, Svenska Renhållningsverksföreningen. Mindre än tio procent av hushållsavfallet läggs på deponi idag. Samtidigt ökar materialåtervinning, biologisk återvinning och energiutvinning stadigt.

Den behandlade mängden hushållsavfall i Sverige uppgick förra året till 4 168 580 ton eller cirka 463 kg per invånare. Den totala mängden är i stort sett oförändrad jämfört med 2003.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.