Solklar placering av solceller

Beroende på läge och omgivning är ett hustak mer eller mindre lämpligt för placering av solceller. Ett nytt verktyg från Göteborgs universitet visar vilka tak som är lämpliga i en tätort - och hur mycket sol varje kvadratmeter tak får.

Forskare från Göteborgs universitet har kartlagt hela Göteborg för att se vilka tak som lämpar sig för solceller.

– För första gången går det att kartlägga hur mycket solenergi ett visst enskilt tak har under ett år, säger Fredrik Lindberg på institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet.

Undersökningen har gjorts med det nyutvecklade datorprogrammet SEES, Solar energy from existing structures, som Göteborg universitet har utvecklat tillsammans med konsultföretaget WSP.

Programmet, ett så kallat GIS-program, geografiskt informationssystem, analyserar hur solen belyser olika tak och simulerar även hur de skuggas av omgivande bebyggelse, terräng och växtlighet.

När analysen är klar visas vilka tak, och vilka delar av taket, som är lämpligt för solceller.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.