Osakliga angrepp på byggmaterial

Byggbranschen I en artikel i Miljö & utveckling 22 februari intervjuas Åke Bergman från Swetox och Erik Gravenfors från Kemikalieinspektionen om byggmaterials innehåll. Deras tes verkar vara att det inte finns några regler och att det saknas insyn i produktionen av byggmaterial. Tyvärr har de missuppfattat väldigt mycket kring hur branschen arbetar, skriver Johan Aspelin, vd för Golvbranschen.

Osakliga angrepp på byggmaterial

För det första är miljö och hälsa mycket viktiga frågor för tillverkare av byggmaterial. Inget företag har idag råd att förknippas med miljöfarliga produkter eller oetiskt agerande. Både konsumenter och stora inköpare kräver ett gediget miljötänk.

När det gäller regleringar så finns dessa på flera nivåer. EU har genom kemikalielagstiftningen REACH stor betydelse för byggmaterialtillverkarna. Farliga kemikalier har förbjudits och förekommer inte längre i tillverkningen. För byggprodukter gäller även den svenska byggproduktförordningen och Boverkets byggregler. Dessa anger bland annat att byggmaterial inte får påverka inomhusmiljön eller människors hälsa negativt.

Egna riktlinjer

Utöver denna offentliga reglering har branschen själv utarbetat regler om så kallade Byggvarudeklarationer. Det betyder att byggmaterial åtföljs av en tydlig miljö- och klimatinformation för produkten och dess kemiska innehåll. De här överenskomna reglerna har funnits på den svenska marknaden i tjugo år och den senaste versionen är hårdast i Europa. Genom den databas som lanserades förra året av Byggmaterialindustrierna och Svenska Miljöinstitutet IVL blir nu även Byggvarudeklarationerna sökbara på nätet.

Inte korrekt

Påståendet att byggmaterialbranschen skulle vara oreglerad är med andra ord inte korrekt, vilket Byggmaterialindustriernas vd Anneli Kouthoofd vill understryka. ”Materialdeklarationerna är hårt reglerade och till det har vi Byggvarudeklarationerna, numer eBVD. Hela Sveriges samhällsbyggnadssektor har bidragit i arbetet att ta fram innehållet i den”

Om vi sedan går in på den mer komplexa frågan om innovationer och affärshemligheter så kan man inte resonera så ensidigt som Åke Bergman gör. Innovation är det sätt som tillverkare av byggmaterial skapar bättre och mer användbara produkter. Utan innovation skulle hela industrin stanna i utvecklingen och inom ett antal år riskera att slås ut. Genom nya material, tillverkningsmetoder och användningsområden kan vi skapa ett bättre byggande för framtiden.

Kan inte vara offentligt

Eftersom detta sker i företagen måste de också kunna bedriva denna forskning utan att någon annan ”stjäl” deras arbete. Det är därför studierna inte kan vara 100 procent offentliga. Istället finns en etablerad hantering på EU-nivå där Europeiska Kemikalieinspektionen, ECHA, får ta del av studierna. Där granskas kemikalieinnehållet i produkterna och vilken påverkan de har på hälsa och miljö. Det mesta av den informationen är öppen för alla medborgare att ta del av. Undantaget är viss information som behöver vara hemlig av konkurrensskäl. Detta är inte på något sätt konstigt och kontrollen finns där.

Självklart kan en utomstående forskare ha en annan uppfattning och tycka att allt ska publiceras offentligt. Klokast är dock att hitta en balans där företagen har rimliga villkor samtidigt som garantier finns för att skydda konsumenterna. Så kan vi stimulera fortsatt innovation och främja vår konkurrenskraft, givetvis inom regelverk som skyddar både vår miljö och människors hälsa.

Läs replik från Kemikalieinspektionen

Läs artikeln i Miljö & Utveckling

Granskning: Byggkemikalier en oreglerad marknad

 

 

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.