nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Regler kring kemikalier i byggvaror behövs

Dagens regler ger inte ett tillräckligt starkt skydd mot spridningen av skadliga ämnen. En vanlig inomhusmiljö kan innehålla omkring 500 organiska ämnen som kommer från byggprodukter, skriver Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen, i en replik till Golvbranschen.

Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen.
Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen.
  • Annons 1

Det är positivt att tillverkare av byggmaterial prioriterar hälsa och miljö, och vår erfarenhet är att en stor del av byggsektorn arbetar seriöst med dessa frågor. Det frivilliga initiativ med byggvarudeklarationer som den svenska byggbranschen har tagit fram är föredömligt och har haft en starkt positiv effekt. Men de informations- och bedömningssystem som finns på marknaden ska inte blandas ihop med obligatoriska regler och bestämmelser som gäller för hela branschen.

Inte tillräckligt

De generella regler som redan finns i kemikalielagstiftningen Reach och i Boverkets byggregler är bra och ger byggbranschen en nödvändig grund att stå på. Men dagens regler ger inte ett tillräckligt starkt skydd mot spridningen av skadliga ämnen. En vanlig inomhusmiljö kan innehålla omkring 500 organiska ämnen som kommer från byggprodukter. En del av dessa ämnen kan orsaka cancer, allergier, försämrad fertilitet och fosterskador. I samråd med Boverket och Folkhälsomyndigheten har vi därför bedömt att det finns ett behov att förstärka lagstiftningen med nya, nationella gränsvärden. På uppdrag av regeringen har vi föreslagit ett bindande regelverk för hur mycket hälsoskadliga kemiska ämnen som får avges från byggprodukter i golv, väggar och innertak. Syftet med reglerna är att säkerställa att byggprodukter inte emitterar skadliga ämnen till inomhusluften.

Stärkt skydd

Kemikalieinspektionens förslag, som nu ligger på regeringens bord, innebär en lägsta kravnivå för att byggprodukter ska vara dokumenterat säkra. Förslaget ligger i linje med EU:s byggproduktförordning och liknande lagstiftning finns redan i flera andra EU-länder som Tyskland, Frankrike och Belgien. De föreslagna reglerna skulle ge byggherrarna bättre förutsättningar för att leva upp till Boverkets byggregler. Inte minst skulle reglerna innebära ett stärkt skydd mot att barn utsätts för farliga ämnen i inomhusmiljön.

Läs Golvbranschens inlägg här 

Här hittar du artikeln som publicerades i Miljö & Utveckling: 

Granskning: Byggkemikalier en oreglerad marknad

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.