IT hjärta miljö

Det går att spara både pengar och miljö på att investera i IT. Vare sig det handlar om transporter eller energieffektivisering så kan IT öppna vägen in i ett mer hållbart samhälle.

IT-branschen har länge arbetet långsiktigt med miljöfrågorna utifrån produkternas miljöpåverkan. Men i takt med stigande oljepriser och krav på energieffektivisering har många fått upp ögonen för att en IT-satsning i sig också kan mynna ut i en ren miljöförbättrande åtgärd.

– Det finns en enorm potential med IT i miljöarbetet, säger Ewa Thorslund på IT-Företagen som jobbar med IT och miljö-frågor inom både regeringskansliet och EU.

Högt på dagordningen

Att använda IT som en möjliggörare för miljöförbättringar är också ett område som från politiskt håll ligger högt på dagordningen. Inom EU pågår ett arbete där man tillsammans med industrin tittar på hur man kan dra nytta av ny teknik för att uppnå miljömålen.

Möjligheterna är stora, inte minst på energisidan. Både när det gäller boende och byggande finns det verktyg för att bättre styra ventilation, belysning och värme. Men även inom andra områden har IT potential att bidra till miljöförbättringar. Det kan handla om att använda IT för att effektivisera möten och minska resandet eller att produkter blir tjänster. Ett exempel på det är att ha en telefonsvarare i nätet i stället för en fysisk produkt.

Men den stora utmaningen som Ewa Thorslund ser det är att uppmärksamma vilka möjligheter det finns med miljöarbetet. Ett sätt är att med konkreta beräkningsmodeller visa hur åtgärder för att exempelvis minska resandet påverkar både ekonomi och miljö. Här tror hon att staten kan visa vägen genom att vara ett gott exempel.

Konkreta resultat

– När man pratar om hur IT kan bidra till en positiv utveckling med exempelvis minskad energiförbrukning tenderar frågorna att bli lite fluffiga. Därför behövs det en konkretisering i debatten där man visar att det genom ett strukturerat arbetssätt går att visa på konkreta resultat, säger Ewa Thorslund och tar Telia som ett exempel. Där har man genom minskat resande, ändrade arbetssätt och ökad grad av fjärrhantering i sina nätverk kunnat minska koldioxidutsläppen med 50 procent.

Lars-Eric Sjölander på konsultföretaget GreenIT tror att anledningen till att miljöfrågorna inte varit i fokus för IT-satsningar är att företagen inte sett en naturlig koppling till besparingar. När man talat om nya och spännande IT-lösningar har det i stället handlat om visioner om det intelligenta hemmet som legat rätt långt ifrån verklig nytta i form av effektiviseringar.

Ökande kostnader för transporter och uppvärmning kan däremot innebära ett lyft för miljöfrågorna. Satsningar på ett mer effektivt nyttjande av resurser får en dubbel effekt; mer pengar i plånboken och minskad belastning på miljön.

– Inom exempelvis transportsektorn där bränslepriset är avgörande för verksamheten kan man med smart teknik minska sina utsläpp mycket, och därmed också sina kostnader. Här blir miljön vinnare, tror Lars-Eric Sjölander som ser IT som den enda vägen mot ett hållbart samhälle.

– Vi kan aldrig nå miljömålen utan IT, betonar han.

/Fakta/ Så kan IT användas i miljöarbetet

Transporter

Med hjälp av logistiklösningar kan transporter förbättras så att man använder fordonet på ett mer effektivt sätt. Det kan exempelvis handla om att kombinera transporter så att man undviker tomma lastutrymmen, men också att samordna transporter för att minimera de totala körsträckorna.

Det finns också verktyg som kan hjälpa föraren att köra mer bränsleekonomiskt. Genom att registrera körsättet, inbromsningar, acceleration, medelhastighet, tomgångskörning och så vidare, kan föraren lära sig ett mer ekonomiskt körsätt. Andra hjälpmedel som automatisk däcktryckskontroll kan också minska bränsleförbrukningen.

Energi- och resursbesparingar

Med hjälp av styr- och reglersystem kan företag minska sin förbrukning för bland annat belysning, värme och ventilation. Det kan exempelvis handla om behovsstyrd ventilation som styrs av utandningsluften eller rörelsestyrd belysning på toaletter.

Flexibelt arbete

Med hjälp av videokonferenser, eller så kallade e-möten där deltagarna träffas direkt via dator kan företag minska sitt resande. Möjligheten att koppla upp sig till företaget på distans är ett annat område som kan bidra till minskat resande till och från arbetet. Företag som uppmuntar distansarbete kan också minska behovet av lokalyta som ska värmas upp.

Telemedicin

Konsultation av läkare på distans eller övervakning av sjuka i hemmet är områden där IT kan användas för att minska resandet för de enskilda patienterna, men också för att bättre nyttja läkarens resurser.

Service på distans

Digitala kopieringsmaskiner, skrivare och andra produkter kan servas med en uppkopplad pc. Serviceteknikern behöver inte åka ut på plats vilket sparar många transporter. Fjärravläsning av elmätare är ett annat exempel där tjänster kan utföras på distans.

Avmaterialisering

När produkter blir tjänster. Till exempel telefonsvararen som idag ersatts av en tjänst i telefonen. Miljöbesparingarna finns på flera nivåer, framför allt genom att produkten varken behöver tillverkas eller skrotas.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.