Geoengineering har släppts in i finrummen

Trenden Konstgjorda vulkaner. Järnpartiklar i haven för att stimulera storskaliga algblomningar. Från att ha betraktats som galna idéer har geoengineering blivit rumsrent.

Geoengineering har släppts in i finrummen

Det är lätt att missa, det allra sista stycket i IPCC:s sammanfattning av den vetenskapliga grunden för klimatförändringarna. Men där nämns de tekniker som diskuteras för att avsiktligt och i stor skala förändra jordens klimatsystem för att motverka klimatförändringarna, tekniker som brukar gå under namnet geoengineering. (Något vedertaget svenskt begrepp finns ännu inte.) Trots att delrapporten hösten 2013 bara skulle ta upp de vetenskapliga bevisen och lämna lösningarna åt en senare rapport, tyckte uppenbarligen forskarna i IPCC:s klimatpanel att de behövde beröra frågan. Deras inställning är i huvudsak försiktig och skeptisk, men att IPCC för första gången tar med geoengineering i en rapport tyder på att det som förut avfärdades som galna idéer har blivit mer rumsrent. Det menar Ole Martin Christensen, doktorand på institutionen för rymd- och geovetenskap på Chalmers.

– Det är fortfarande kontroversiellt. Men det faktum att det är inkluderat i IPCC-rapporten säger en del. Det är så stort nu att det måste diskuteras.

”Måste forska på det nu”

Ole Martin Christensen, Chalmers.
Ole Martin Christensen, Chalmers.

Osäkerheten växer kring om det går att få till bindande klimatavtal om kraftigt minskade utsläpp. Om vi en dag står inför skräckscenariot med en temperaturhöjning på flera grader är det svårt att förutse konsekvenserna av den globala uppvärmningen; vi kan behöva ta till drastiska metoder för kyla ner jorden. Även om geoengineering är omdiskuterat har forskare börjat intressera sig för det av nödvändiga skäl, menar Ole Martin Christensen.

– Man måste forska på det nu så att man har idéer kring vad som kan göras och kanske framför allt vad vi inte bör göra. Om 50 år kanske vi inser att vi måste göra något – men så har vi ingen aning om konsekvenserna.

Statsvetaren Jack Stilgoe från University College i London skrev i The Guardian i samband med att IPCC-rapporten släpptes att det var ”extraordinärt” att klimatpanelen nämnde geoengineering. Han oroades framför allt över att viljan hos politiska ledare att begränsa utsläppen kan minska ifall de sätter sin tilltro till geoengineering.

Två grupper av tekniker

De tekniker som ryms inom begreppet geoengineering kan delas upp i två grupper. Dels tekniker som syftar till att blockera solen och därmed minska dess uppvärmning av jorden, dels att på olika sätt absorbera och ta hand om koldioxiden i atmosfären.

Konstgjorda vulkaner kan vara ett sätt att blockera solens strålning.

– 1991 hade Mount Pinatubo, en vulkan på Filippinerna, ett jätteutbrott och i upp till ett och ett halvt år senare så var jordens temperatur en halv grad kallare. Det är en ganska stor inverkan. Skulle man kunna härma den vulkanen? säger Ole Martin Christensen.

LÄS VIDARE PÅ NÄSTA SIDA.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.