Förnybara drivmedel minskar Sveriges utsläpp

Användningen av förnybara drivmedel har bidragit till mer än en femtedel av Sveriges utsläppsminskning sedan 1990, det visar Statoils drivmedelsrapport 2008.

Försäljningen av förnybara drivmedel utgjorde 4,7 procent av den totala drivmedelsförsäljningen förra året och en allt större användning av etanol, biogas och RME bidrog till att Sveriges koldioxidutsläpp minskade med 1,5 miljoner ton 2008.

– Ett effektivt sätt att ytterligare minska koldioxidutsläppen är att öka inblandningen i bensin och diesel. EU har gett klartecken och nu måste den svenska regeringen ändra lagen och möjliggöra denna låginblandning så snart som möjligt, säger Helena Fornstedt, informationsdirektör på svenska Statoil.

Hon menar också att om regeringen vill att etanolbränslet E85 ska bli mer konkurrenskraftigt kan man göra som i Norge och inte ta ut någon energi- och koldioxidskatt på bensinandelen.

– Ett sådant beslut skulle också öka användningen av förnybara drivmedel i Sverige, säger hon.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter