Efter flera års minskning – nu ökar utsläppen från trafiken

Utsläpp Under 2018 ökade koldioxidutsläppen från vägtrafiken. Huvudorsaken tros vara ökad lastbilstrafik samt att andelen biodrivmedel inte har fortsatt öka.

Efter flera års minskning – nu ökar utsläppen från trafiken
IVL Svenska Miljöinstitutet

Totalt beräknas utsläppen ha ökat med cirka 0,5 procent, eller med 76 000 ton. Det visar preliminära utsläppssiffror för vägtrafiken 2018 som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Trafikverket.

– Det är oroväckande att utsläppen ökar när vi istället behöver en kraftig minskning. Fler åtgärder behövs nu från regering och riksdag. Till exempel en miljöstyrande kilometerskatt för tung trafik som premierar så väl bättre fyllda lastbilar som mer tågtrafik. Gällande personbilarna är ett förändrat avståndsbaserat reseavdrag en sedan länge efterlängtad reform, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

Utsläppen ska minska med 8 procent varje år

För att nå klimatmålet om att minska utsläppen av växthusgaser från trafiken med 70 procent behöver utsläppen minska med åtta procent årligen fram till 2030. Men de sammanlagda utsläppen från vägtrafiken ökar, trots införandet av ett bonus malus-system som premierar bilar med låga koldioxidutsläpp. Ökad lastbilstrafik på vägarna, rekord i antal sålda lastbilar och en minskad andel biodrivmedel i bränslet motverkar energieffektiviseringen inom personbilsflottan.

Utsläppen från nya personbilar oförändrat

Beräkningarna visar att utsläppen från bensin- och dieseldrivna bilar ökade under både 2017 och 2018, samtidigt som bensindrivna personbilar återigen utgör den överlägset största andelen av nybilsregistreringen efter en ökning på cirka nio procentenheter. Genom den ökande andelen elbilar och laddhybrider kunde ändå det genomsnittliga utsläppet för nya personbilar hållas kvar på samma nivå som 2017: 122 gram/km vid blandad körning.

– Vi behöver öka takten om vi ska klara av att nå klimatmålet. Utöver skärpta styrmedel för energieffektivare fordon och ökad andel förnybar energi, handlar det om mer kollektivtrafik, gång och cykel i tättbebyggda områden. På godssidan handlar det om längre, tyngre och i förlängningen färre lastbilar och mer gods på järnväg och sjöfart, säger Marie Hagberg, avdelningschef för transportkvalitet på Trafikverket.

Läs mer: Scania anställer 40 hållbarhetssäljare

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.