nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Elvägar är ett sätt att utveckla miljösmarta transporter i det befintliga vägnätet. Potentialen är stor, både ur et miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.
Elvägar är ett sätt att utveckla miljösmarta transporter i det befintliga vägnätet. Potentialen är stor, både ur et miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Sverige först med elväg för tung transport

Sverige kan bli först i världen med elvägar för tung transport. Från i sommar kommer lastbilar att kunna köra på el på en två kilometer lång sträcka utanför Gävle.

  • Annons 1

Just nu pågår arbetet för fullt med att sätta upp kontaktledningsstolpar på den innersta filen i riktning mot Gävle på E16 väster om Sandviken. Tunga transporter kommer att kunna koppla upp sig mot luftburna kontaktledningar via strömavtagare monterad bakom lastbilshytten. Denna matar sedan ner strömmen till en elhybridmotor i lastbilen som gör att fordonen kan köra på el upp till en hastighet på 80 kilometer i timmen. På vägar utan luftledningar får lastbilarna köra på sitt dieselhybridsystem igen. I maj ska tekniken vara på plats och sedan kommer sträckan att provköras och justeras fram till invigningen i juni.

Först i världen

– Det pågår en liknande satsning i Los Angeles, men de har blivit försenade så vi kommer troligtvis att vara först i världen med den här tekniken på allmän väg, berättar säger Anders Bylund, elvägsexpert på Siemens.

Projektet, som leds av Region Gävleborg, finansieras av Trafikverket och här samarbetar Siemens med bland annat Sandvik, Ovako, SSAB och Scania, men också de kommunala elbolagen i Gävle och Sandviken liksom Högskolan i Gävle. Syftet är att få kunskap om hur elvägar fungerar och om tekniken kan bli en väg till att minska utsläppen från tunga transporter.

Gammal teknik i ny tappning

Själva tekniken med luftburna kontaktledningar är inte ny. Den användes på trådlastbilar redan 1883 och har sedan används bland annat i trådbuss system. Det som är nytt är att fordonen kan koppla till och från elledningarna i full hastighet. Tidigare har de behövt stå stilla för att ansluta till ledningarna.

Faller projektet utanför Gävle väl ut är ambitionen sedan att fortsätta att bygga ut nätet i riktning mot Borlänge.

Potentialen med tekniken är stor enligt Anders Bylund. Energiförbrukningen halveras jämfört med transport via förbränningsmotorer. Mest ekonomiskt lönsamt blir det att sätta upp elstolparna på sträckor med hög belastning av tung trafik. Här är det en bra investering för svensk basindustrin att själva finansiera infrastrukturen. Enligt Anders Bylund kan man räkna med en återbetalningstid på 10 år vid tillräckligt stort underlag och en teknisk livslängd på mellan 35- 40 år.

Anders_Bylund

Anders Bylund, elvägsexpert på Siemens.

– Kan vi hitta en affärsmodell som möjliggör att minskad driftskostnad investeras i infrastruktur är det här verkligt intressant, säger Anders Bylund.

Ytterligare teknik

Trafikverket finansierar just nu ytterligare ett elvägsprojekt utanför Arlanda. Skillnaden mot Sandviken/Borlänge/Gävle-projektet är att det inte finns några luftburna kontaktledningar utan kraftöverföringen ska ske via skenor i vägbanan.

– Sverige är ett av de länder i världen som hittills har kommit längst med att utveckla tekniken för elvägar. Det är ett sätt att utveckla miljösmarta transporter i det befintliga vägnätet. Det kan bli ett bra komplement till dagens väg- och järnvägstrafik, sade Torbjörn Suneson, tillförordnad generaldirektör på Trafikverket i samband med att projektet lanserades.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet!

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.

Filippa K mest hållbara butikskedja

Filippa K är årets mest hållbara butikskedja enligt Retail Awards 2017.
Sedan en ny hållbarhetsstrategi sjösattes 2012 har Filippa K drivit ett medvetet och engagerat hållbarhetsarbete med kvalitetssäkring i alla led, skriver juryn i sin motivering.

Så kan hållbarhetsarbetet förenklas för mindre företag

Att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare. Men hur ska man hinna med som litet företag?
Hanna Cederqvist, ansvarig för företagarorganisationen Företagarnas hållbarhetsprojekt har tipsen som hjälper småföretagen på traven.