Kraven på 2040-mål ökar: ”Finns jättemycket kvar att göra”

EU De sista delarna i EU:s klimatpaket som ska minska utsläppen med 55 procent till 2030 börjar falla på plats. Samtidigt ökar kraven på att EU ska anta mål för 2040.
– Vi har mål för 2030 och 2050. Nu behöver vi mål för 2040, säger EU-parlamentarikern Emma Wienser (C) som vill se mål om en 95-procentig utsläppsminskning.

Kraven på 2040-mål ökar: ”Finns jättemycket kvar att göra”
Foto: Adobe Stock/Emmy Westling.

Efter två år av intensiva förhandlingar är nu EU:s stora klimatpaket Fit for 55, som ska minska unionens utsläpp med 55 procent till 2030, nästan i hamn. Sent på fredagen enades EU-länderna om det så kallade förnybarhetsdirektivet, som handlar om att öka andelen förnybar energi i EU:s energimix. Nu är det endast några delar kvar som ska slutförhandlas och klubbas.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

I samband med att de sista delarna i klimatpaketet börjar falla på plats arbetar EU med att ta fram mål för 2040, vilket ska fungera som ett slags delmål i arbetet med att nå klimatneutralitet till 2050.

Forskare: EU behöver minska utsläppen med 90-95 procent

Nu börjar förslag för hur målet ska se ut trilla in. Förra veckan publicerade EU:s klimatvetenskapliga råd en ny rapport om hur EU ska kunna bidra till en säker och rättvis klimatomställning. I rapporten har forskarna gått igenom mer än 1 000 utsläppsscenarier och slår utifrån dem fast att unionen behöver minska utsläppen med 90-95 procent till 2040 för att kunna ligga i linje med Parisavtalet.

– Den rådgivande nämndens rekommendationer understryker behovet av djärva och transformativa åtgärder för att uppnå klimatneutralitet till 2050 på ett sätt som både är rättvist och genomförbart, säger professor Ottmar Edenhofer, rådets ordförande i en kommentar.

”Det finns jättemycket kvar att göra”

Även Centerpartiet har presenterat sitt förslag om hur de vill forma målet. Baserat på forskarrådets rekommendationer vill partiet se en 95-procentig utsläppsminskning till 2040.

– Vi kan inte slå oss för bröstet, klappa oss på axeln och säga att nu är Fit for 55 klart och EU är färdiga. Det är inte sanningen, utan det finns jättemycket kvar att göra. Vi har mål för 2030 och 2050. Nu behöver vi mål för 2040, säger Emma Wienser till Miljö & Utveckling.  

Utöver mål om minskade utsläpp har Centerpartiet även en rad förslag för att ”täppa till” de luckor som de menar finns i Fit for 55-paketet. Bland annat föreslår Centerpartiet att till år 2040 införa en marknadsavgift eller ett kvotsystem för fossilt innehåll i produkter, samt krav för att alla produkter på den inre marknaden ska märkas med dess koldioxidavtryck.  

– Idag finns det inget incitament för tillverkare som tillverkar produkter som innehåller kol, som till exempel plastprodukter, att i stället använda en biobaserad kolatom eller en cirkulerad kolatom. Därför vill vi se krav på klimatmärkning av alla produkter för att konsumenter ska kunna göra aktiva val, men också ett kvotsystem där tillverkare som använder fossilt i sina produkter måste köpa en kvot för att göra det, säger Emma Wienser.

Förslår mål för kolsänkor

Därtill föreslår Centerpartiet att varje EU-land skall betala sin koldioxidskuld och tilldelas ett tekniskt kolsänkemål till 2040, baserat på landets ackumulerade utsläpp i atmosfären mellan 1890 och 1990.

– Precis på samma sätt som varje medlemsland har mål om att minska sina utsläpp, måste varje land bidra med negativa utsläpp. Man måste få ner utsläppen, men också öka upptaget. Företagen kan ta ansvar för sina utsläpp som de har nu, men vi kan inte tvinga företagen att ta ansvar för utsläpp som skedde för 50, 70, 80 år sedan. Därför måste medlemsstaterna gå in och ta ett tydligt ansvar och ha ett tydligt mål från EU, säger Emma Wienser.

Centerpartiet har skickat in sina förslag till EU-kommissionen som har en konsultationsperiod fram till i slutet av juni där de samlar in åsikter om hur 2040-målet ska se ut. Ambitionen är att anta ett beslut 2024.

– Målet är en lågt hängande frukt. Däremot har jag inte sett så mycket av vilken lagstiftning som ska till för att nå det, så där hoppas jag att det finns en möjlighet att påverka, säger Emma Wienser.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.