Klimatrapporten: SNF anser att bordet är dukat för krafttag

IPCC-rapporten konstaterar att det är energieffektivisering och förnybar energi som är några av de viktigaste lösningarna på världens klimatproblem, noterar Naturskyddsföreningen.

– Det glädjande budskapet från FN:s forskarpanel är att det är möjligt att begränsa temperaturhöjningen till två grader och att det kommer att bli billigare att kraftigt minska utsläppen än att inte göra något alls, uppger Svante Axelsson generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen konstaterar också att merparten av de lösningar som IPCC nämner har med energieffektivisering och ökad användning av förnybara energislag att göra. Forskarna i IPCC ser möjligheter i en ökad fokus på förnybar energi i form av vind, sol, vatten och bioenergi. Inom transportsektorn finns möjliga lösningar i effektivare fordon såsom hybridbilar, men FNs forskare ser också en lösning i att till exempel flytta transporter från väg till järnväg och kollektivtrafik.

Naturskyddsföreningen pekar också på att IPCC särskilt lyfter fram de stora möjligheterna till energieffektivisering som finns i byggsektorn. Till 2030 skulle växthusgaserna kunna minska med 30 procent med en positiv ekonomisk effekt.

– Vi är glada att frågorna om energieffektivisering och ökade satsningar på förnybar energi som vi i miljörörelsen drivit under lång tid som lösningar på klimathotet nu får stöd av forskarna i IPCC. Nu är bordet dukat för världens politiker för att införa kraftfulla styrmedel, säger Svante Axelsson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.