Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Färre statliga bolag klimatrapporterar

Miljöarbete De statliga bolagen släppte ut 84 miljoner ton koldioxid under 2014. Det är över 50 procent mer än vad all övrig verksamhet i Sverige släpper ut tillsammans. Samtidigt minskar antalet statliga bolag som rapporterar sin klimatpåverkan. Det visar en ny regeringsrapport.

Färre statliga bolag klimatrapporterar

Regeringen har låtit göra en klimatanalys av den statliga bolagsportföljen, som Miljö & Utveckling tagit del av. Det är revisionskoncernen, PWC, som tittat på bolagens utsläpp av växthusgaser, energiförbrukning och energieffektivisering – i första hand utifrån deras hållbarhetsredovisningar.

– Vi ville göra en analys för att se hur bolagen utvecklats. Transparens är en viktig del i ägarstyrningen. Alla bolagen har rapporterat enligt GRI, Global Reporting Initiative. 2012 var det bästa året vad gäller klimatdata, då 80 procent av bolagen rapporterade sina utsläpp. Sedan har antalet minskat, konstaterar Helena Hagberg, specialist på hållbart företagande vid enheten för bolagsanalys och ägarstyrning, på näringsdepartementet.

Färre rapporterar

Under de senaste två åren har dock antalet rapporterande bolag gått ned. Toppåret 2012 redovisade 78 procent sin energianvändning, medan andelen krympte till 65 procent 2014. Knappt hälften har redovisat sina utsläpp för alla år sedan 2007 och knappt en tredjedel har redovisat sin energianvändning under perioden.

En förklaring är en ny GRI-standard, GRI G4, som ger företagen möjlighet att fokusera på relevansen i vad som redovisas. Nu tar bolagen hjälp av sina intressenter för att analysera vilka frågor de ska rapportera i sina hållbarhetsredovisningar.

– En del har då valt andra frågor än klimatfrågan, som exempelvis mut- och korruptionsfrågor eller säkerhetsfrågor. De bolag som har liten klimatpåverkan har slutat rapportera klimatdata, säger Helena Hagberg.

”Kraven devalveras”

Naturskyddsföreningens generalsekreterare, Svante Axelsson, reagerar på att flera statliga bolag inte längre gör klimatrapporter.

– Förra regeringens viktiga arbete med krav på hållbarhetsredovisning håller på att devalveras om de statliga bolagen inte måste lämna in årliga rapporter på energi och utsläpp. Håller vår nuvarande regering på att sänka kraven på de statliga bolagen? frågar han retoriskt.

Endast en dryg fjärdedel av energin i hela den statliga bolagsportföljen var förnybar 2014.

Svenska energijätten Vattenfall är som bekant en av Europas klimatvärstingar. Utsläppen av koldioxid i relation till mängden producerad el är 30 procent högre än det europeiska genomsnittet. Förklaringen är till stor del eldningen av kol i Tyskland och eldningen av gas i Nederländerna, efter köpet av energijätten Nuon.

Stora utsläpp från basindustrin

Vattenfalls egen energianvändning har under perioden 2007-2014, bara till en liten del, 3-5 procent, bestått av förnybar energi.

Statliga gruvkoncernen LKAB är en av Sveriges största energikonsumenter och står för 1,5 procent av landets totala elanvändning. Nästan hälften består av fossila bränslen. Basindustrin har därför ganska stora utsläpp av koldioxid och har ökat dem med fyra procent per år under den granskade perioden. Det beror framför allt på ökad produktion. Även SAS, SJ, Akademiska hus och Telia Sonera står för en stor del av energianvändningen.

M&U1-2016Läs resten av artikeln och se statistiken i senaste numret av Miljö & Utveckling

 Här kan du prenumerera

Här kan du köpa digitalt lösnummer

 

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.