nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Världens chans till modern upphandling

I dag finns fem nya, lovande möjligheter som ger världens chans till modern upphandling. Tyvärr saknas det långsiktighet i upphandlingspolitiken, menar flera företrädare för svenska miljömärkningar.

  • Annons 1

Vi efterlyser ansvarsfulla politiker som skapar allianser över partigränser så att ambitionerna varar längre än en mandatperiod. Vi anser att Sverige snarast behöver en nationell upphandlingsstrategi som tydligt visar vilka samhälleliga mål upphandling ska bidra till så att alla strävar åt samma håll.

Offentlig upphandling omsätter 600-800 miljarder kronor årligen. Vi måste använda dessa ansenliga resurser så de medverkar till att Sverige kan nå miljö-och klimatmål, både nationella som globala, och utrota fattigdom. Det är vårt ansvar och det är bråttom om vi ska rädda världen. Arter utrotas, klimatförhandlingarna står och stampar medan jordens medeltemperatur stiger. Vi har en stor andel fattiga som bor i de länder som drabbas hårdast av ett förändrat klimat.

Upphandling måste vara en del av hållbarhetsarbetet i offentlig sektor och vi efterlyser ett helhetsperspektiv där priset för en produkt kopplas till ett cirkulärt ekonomiskt tänkande. Det är därför viktigt att investera i utbildning av personal och inleda en dialog med leverantörer för att öka förståelsen för de miljömässiga och sociala krav som måste ställas. Och som sagt – skapa allianser över partigränser. Allt detta är vad vi kallar en modern upphandling där vi tredjepartscertifieringar är effektiva verktyg.

Samtidigt som det ännu saknas strategi och långsiktighet ser vi att offentlig sektor nu har ett ypperligt tillfälle att bli en kravställare som hanterar skattemedel på ett modernt sätt. I Sverige 2015 finns fem nya möjligheter för en strategisk hållbar upphandling, menar vi som är landets mest erkända märkningar: Svanen, EU Ecolabel, Bra Miljöval, EU Ecolabel, Fairtrade, KRAV, MSC, och TCO Certified. Vi är initiativtagare till #ModUpp2020, som är en uppmaning till offentlig sektor att använda tredjepartscertifieringar för att ställa om till en modern upphandling. Vår uppmaning: 50 % av alla upphandlade produkter ska vara märkta med miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar år 2020.

Fem nya möjligheter i Sverige 2015:

• Ny myndighet enbart för upphandling: Upphandlingsmyndigheten som kan, med rätt inriktning, ge stöd och synlighet åt upphandling och bidra till samhälleliga mål: sysselsättning, hållbar tillväxt och innovation till exempel.

• Vassare upphandlingslagstiftning: Sverige implementerar ett nytt EU-direktiv som ytterligare tydliggör att man genom upphandling ska ta hänsyn till miljömässiga och sociala aspekter. Danmark har redan tagit fram ett lagförslag, som lyfter vikten att direkt ställa krav på tredjepartscertifierad miljömärkning. Nu kan Sverige göra det ännu bättre och framhålla både miljö- och sociala hållbarhetsmärkningars betydelse. Kan vi bli världsledande på modern upphandling?

• Konkurrerande grön marknad: Sverige 2015 har många ambitiösa och innovativa företag som klarar tuffa miljö- och sociala hållbarhetskrav på varor och tjänster.

• Effektiva verktyg för modern upphandling: flera tredjepartscertifieringar för miljömässig och social hållbarhet, som erbjuder en bredd av hållbarhetskrav för olika produktkategorier, sakkunskap, spårbarhet och en oberoende uppföljning av kraven.

• Nye upphandlingsministern, Ardalan Shekarabi har utlovat ett ”paradigmskifte” för offentlig upphandling, som ska leda till ett mer offensivt Sverige. Lovande. Men när kommer den nationella strategin?

Ragnar Unge, Svanen och EU Ecolabel (Miljömärkning Sverige)

Eva Eiderström, Bra Miljöval, (Naturskyddsföreningen )

Sören Enholm, TCO Certified (TCO Development)

Magdalena Streijffert, Fairtrade

Lars Nellmer, KRAV

Christoph Mathiesen, MSC

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4