nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Länsstyrelsernas klimatarbete applåderas

Utmanande mål och hundratals genomförda åtgärder. Länsstyrelsernas klimat- och energiarbete har gett goda resultat visar en rapport från Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

  • Annons 1

Myndigheterna har summerat länsstyrelsernas arbete med strategisk samordning, vidareutveckling och genomförande av de regionala klimat- och energistrategierna i rapporten Utveckling och genomförande av regionala klimat- och energistrategier 2010-2014.

Under dessa år fick länsstyrelserna ekonomiskt stöd av Energimyndigheten för att arbetet skulle förverkliga den statliga politiken och resultatet applåderas nu.

Rapporten visar att länsstyrelserna ofta sätter utmanande mål i samarbete med regionala och lokala aktörer. Bland annat har Dalarna och Kronoberg satt upp mål om att försörja länets energianvändning med 100 procent förnybar energi till 2050, en målssättning som inte finns på riksnivå. Fyra län har långsiktiga klimatmål till 2050. Och Värmland har som mål att redan 2030 bli klimatneutralt.

Det finns dock förbättringspotential. Målen är ibland för många och för otydliga och försvårar bedömningen för hur regionala mål verkligen bidrar till nationella mål.

Men länsstyrelsernas arbete visar ändå frukt. I genomsnitt har 400 åtgärder genomförts årligen, bland annat framtagning av planeringsverktyg för ökad biogasproduktion, metodutveckling för att beakta energi- och klimataspekter i fysisk planering och energieffektiviseringsnätverk för olika aktörer. Andra åtgärder är kunskapsunderlag för att visa potentialen för ökad solenergiproduktion, utbildningar om ruttoptimering och samordnad varudistribution samt seminarier om återbruk och konsumtion.

Taggar:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nobelpristagare anser att klimatmötet ska avbrytas

Båda Nobelpristagarna i ekonomi anser att det viktigaste för klimatet är att sätta igång med åtgärder som leder framåt. Nu. Handlingsförlamningen är det största problemet. Paul Romer anser att en bra start är att något större land fattar beslut om koldioxidskatt. William Nordhaus rekommenderar att klimatmötet i Katowice ajourneras och att en mindre grupp diskuterar sig fram till vilka mekanismer som kan ge resultat.