nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Länsstyrelsernas klimatarbete applåderas

Utmanande mål och hundratals genomförda åtgärder. Länsstyrelsernas klimat- och energiarbete har gett goda resultat visar en rapport från Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

  • Annons 1

Myndigheterna har summerat länsstyrelsernas arbete med strategisk samordning, vidareutveckling och genomförande av de regionala klimat- och energistrategierna i rapporten Utveckling och genomförande av regionala klimat- och energistrategier 2010-2014.

Under dessa år fick länsstyrelserna ekonomiskt stöd av Energimyndigheten för att arbetet skulle förverkliga den statliga politiken och resultatet applåderas nu.

Rapporten visar att länsstyrelserna ofta sätter utmanande mål i samarbete med regionala och lokala aktörer. Bland annat har Dalarna och Kronoberg satt upp mål om att försörja länets energianvändning med 100 procent förnybar energi till 2050, en målssättning som inte finns på riksnivå. Fyra län har långsiktiga klimatmål till 2050. Och Värmland har som mål att redan 2030 bli klimatneutralt.

Det finns dock förbättringspotential. Målen är ibland för många och för otydliga och försvårar bedömningen för hur regionala mål verkligen bidrar till nationella mål.

Men länsstyrelsernas arbete visar ändå frukt. I genomsnitt har 400 åtgärder genomförts årligen, bland annat framtagning av planeringsverktyg för ökad biogasproduktion, metodutveckling för att beakta energi- och klimataspekter i fysisk planering och energieffektiviseringsnätverk för olika aktörer. Andra åtgärder är kunskapsunderlag för att visa potentialen för ökad solenergiproduktion, utbildningar om ruttoptimering och samordnad varudistribution samt seminarier om återbruk och konsumtion.

Taggar:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.