Vattenfall vill ha globalt pris på koldioxidutsläpp

Klimatförändringen kan hejdas. Det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att uthålligt sänka växthusgaserna om man konsekvent utnyttjar de existerande tekniska lösningarna. Slutsatsen dras i den rykande färska studien Global Climate Impact Abatement Map, Vattenfalls världsomfattande sammanställning av möjliga klimatåtgärder.
Men ett globalt pris på utsläpp av växthusgaser är ett måste.

Studiens ambition är att visa att det faktiskt är möjligt att begränsa utsläppen av växthusgaser fram till 2030 till en nivå som gör att temperaturstegringen på jorden stannar vid två grader celsius. Studien är en skiss till en första världskarta för klimatåtgärder, konstaterade Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson i samband med att den presenterades i Berlin.

Globalt bindande koldioxidpris absolut nödvändigt

– Redan nu ser vi att aktivt värnande om klimatet inte är någon utopi – det är möjligt med tillgänglig teknik, som ytterligare förbättras. Vi måste omgående skapa de globala politiska ramvillkor som krävs för att den här beskrivna potentialen också ska tas till vara. En absolut förutsättning är ett världsomfattande bindande pris för utsläpp av växthusgaser, uppgav Josefsson i ett pressmeddelande.

Dolda möjligheter i energieffektivisering

Studien visar att det i industriländerna finns betydande dolda möjligheter, särskilt inom området energieffektivisering, till att värna klimatet till negativ kostnad, det vill säga åtgärder som finansierar sig själva. Enligt undersökningen kan 40 procent av åtgärderna i industriländerna finansiera sig själva.

I genomsnitt beräknas kostnaderna för att undvika utsläpp till 15 euro per ton koldioxidekvivalent.

Potentialen jämnt fördelat över världen

Undersökningen visar också att potentialen till klimatvärnande åtgärder fördelas relativt jämnt mellan de undersökta världsregionerna och näringslivssektorerna.

Upp till 45 procent av potentialen hittades inom industri- och energisektorerna. Mer än 40 procent av potentialen står utvecklings- och tröskelländer för, om Kina räknas bort.

På www.vattenfall.com/climatemap finns mer information – presentation av tillvägagångssätt, beräkningar, analyser och slutsatser.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.