Sverige ska lyfta miljöfrågor i EU

Den 1 juli tar Sverige över stafettpinnen som ordförandeland för EU. Miljöminister Andreas Carlgren har presenterat miljödepartementets knäckfrågor inför ordförandeskapet.

Klimat, ekoeffektiv ekonomi, Östersjöregionen och marin biologi samt biologisk mångfald är de frågor som ligger högst på miljödepartementets agenda inför ordförandeskapet.

– Ser man på ordförandeskapet som helhet så är det klart att miljöfrågorna spelar en mycket och ovanligt stor roll, säger miljöminister Andreas Carlgren, som har som mål att besöka alla medlemsländer innan den 1 juli.

Östersjönstrategi presenteras i juni

Östersjöregionen är tänkt att bli ett pilotområde där man kan visa på åtgärder och ekonomiska medel. Pengar kommer att fördelas till olika projekt som kan förbättra den marina miljön. I juni presenterar man en strategi för Östersjön som man vill ska leda till slutsatser i EU-rådet i oktober och senare i miljörådet i december.

Inom området biologisk mångfald menar Andreas Carlgren att det finns en låg medvetenhet bland politiker i andra länder om vad biologisk mångfald är. Att man inte ser vidden om det hotet mot ekonomi- och samhällsutveckling. Det är en fråga som Sverige vill lyfta och förhoppningen är att det ska leda till att EU förbereder målen för ett nytt globalt avtal.

Modell för ekoeffektiv ekonomi

Inom området ekoeffektiv ekonomi vill Sverige visa på hur klimatutmaningen kan förenas med stärkt ekonomi och konkurrenskraft.

– Vi kommer att behöva en europeisk modell som bygger på ekoeffektiv ekonomi. Det är en satsning inom olika delar av EUs politikområden som vi i miljörådet kommer att göra tillsammans med närings- och energiministrar, berättar Andreas Carlgren.

Klimat är den fråga som är högst prioriterad men som också innebär störst utmaningar. Andreas Carlgren pekar på vikten av att USA sätter höga mål för utsläppsminskning eftersom det är en en av knäckfrågorna i Köpenhamn. Sverige har nära kontakt med den amerikanska administrationen men man förväntar sig mer.

Tuffa förhandlingar

Att ena EU inför klimatmötet tror Andreas Carlgren kommer bli tufft.

– Vi får inte underskatta motståndet inom EU. Många länder är tveksamma till att höja insatserna till att minska utsläppen med 30 procent till 2020 och inte med 20 procent som man satt som mål tidigare.

Enligt Andreas Carlgren måste industriländerna ta ledningen i utsläppsfrågan för att sedan övertyga utvecklingsländer att minska sina utsläpp, och främst de växande utvecklingsländerna.

– Vi har en mycket nära kontakt med Kinas klimatminister och ser att både engagemang och ansvar har ökat. Deras ambitionsnivåer har höjts.

Sverige har förhoppningen om en stark överenskommelse i Köpenhamn och i oktober kommer EU att formulera sina viktiga mandat inför mötet. Redan i juli hålls dock ett förberedande möte i Åre.

– Jag ska vara tydlig med vilka mandat som krävs av andra regeringar. Det är genom att minska utsläppsmängden globalt som vi kan rädda klimatet. Det finns ingen plan B, avslutar Andreas Carlgren.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.