Satsning på klimat och hav i miljöbudgeten

Klimat och hav prioriteras i regeringens nya förstärkta miljöbudget. Även satsningar för framtida skötsel av rovdjur, tillämpningen av strandskyddet och regelförenklingar får en stor del av potten.

Miljöminister Anderas Carlgren kommenterar miljöbudgeten med att säga att vi i Sverige ska göra allt för att rädda klimatet och bli ett förgångsland i att köra de fordon och bo på det sätt som klimatet kräver.

Regeringen har i höstens budgetproposition ökat det totala anslaget för utgiftsområde 20, Allmän miljö- och naturvård med nästan 800 miljoner kronor jämfört med utfallet 2006, till fem miljarder kronor per år för 2009–2011.

Klimatförändringen är regeringens högst prioriterade miljöfråga och tilldelas totalt sju miljarder kronor. Pengar avsätts till satsningen på internationella klimatinvesteringar och för att satsa på åtgärder för att anpassa Sverige till ett förändrat klimat. Medel ska ges till att förbättra kunskapsunderlaget om ras- och skredrisker, förbättringar av den nationella höjddatabasen och till att länsstyrelserna kan få en samordnande roll i det regionala anpassningsarbetet.

Hav och miljöforskning

Havsmiljön är vid sidan av klimatet regeringens mest prioriterade miljöfråga. För att förbättra miljöerna i Östersjön och Västerhavet och hitta ett hållbart sätt att nyttja havet tilldelas anslaget för havsmiljö 655 miljoner kronor under åren 2009–2011. Anderas Carlgren säger att satsningarna innebär både långsiktiga åtgärder mot utsläppen och åtgärder som kan ge snabba resultat för haven.

Miljö blir också ett av tre huvudområden i regeringens forskningssatsning, där resurssnåla produktionslösningar, transportsystem och förnybara material ses som avgörande för att möta miljöutmaningar. Havmiljöforskningen får också ökat anslag.

Kommande proposition

Regeringens ambition är att förbättra och förenkla både regelverk och tillämpning av reglerna för plan- och bygglagstiftningen, pengar kommer bland annat att tillföras Boverket.

Under 2009 kommer regeringen lägga fram ett förslag till riksdagen om den framtida förvaltningen av rovdjur. Strandskyddet ska också utvecklas för att ge ett tydligare skydd i de områden där ett starkt tryck på exploatering finns.

Budgeten är alltså lagd och i december kommer regeringen med sin efterlängtade klimat- och energiproposition. Redan nu avslöjar de att de kommer att presentera ett nationellt mål för att minska utsläpp och riktlinjer för förändringar av miljö- och energiskatter som ska bidra till att Sveriges del av EUs klimat- och energipolitiska mål uppfylls. Att miljöbilspremien upphör tidigare än först beslutat lyfter upp frågan om skatteändringar för att öka miljöstyrningen.

Fakta

Så fördelas pengarna

Allmän miljö- och naturvård, utgiftsområde 20, får ökat anslag till fem miljarder kronor per år 2009–2011.

Totalt anslås sju miljarder kronor till klimatet under åren 2009–2011. Tre miljarder tilldelas ett åtgärdspaket inom klimat- och energiområdet och fyra miljarder till en riktad satsning på klimatbistånd.

Havsmiljön tilldelas 655 miljoner kronor under åren 2009–2011.

Den största enskilda anslagsposten i miljöbudgeten är biologisk mångfald. Anslaget för perioden 2009–2011 är drygt 5,5 miljarder kronor.

185 miljoner kronor avsätts till miljöforskning för åren 2009–2011.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.