Riksrevisionen: beredskapen för kärnkraftsolyckor brister

Riksrevisionen har granskat regeringens och ansvariga myndigheters beredskap vid olyckor i svenska kärnkraftverk. Rapporten Beredskapen för kärnkraftsolyckor visar att beredskapen för att ta hand om långsiktiga konsekvenser av en kärnkraftsolycka är mycket bristfällig. Även beredskapen i det akuta skedet, som i huvudsak är god, har flera brister.

– Om en kärnkraftolycka inträffar idag kan de långsiktiga konsekvenserna bli allvarligare än nödvändigt, eftersom myndigheterna är dåligt förberedda. Fler människor riskerar att utsättas för strålning och radioaktivitet i livsmedel än de annars skulle behövt göra, uppger riksrevisor Lennart Grufberg i ett pressmeddelande.

Bland de konstaterade bristerna är att de tre berörda länsstyrelserna saknar eller har enbart utkast till saneringsplaner, trots att det finns bestämmelser som kräver planer. Myndigheternas överföring av information mellan varandra och till allmänheten fungerar inte heller tillräckligt bra. Dessutom konstateras att regeringens mål och krav, bland annat på myndigheternas deltagande i insats och övning, är otydliga och följs inte upp.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.