Klimatförändringar försämrar Mälarens vatten

Ökad risk för vattenburen smitta och fler förorenade vattentäkter i Mälarens vatten är påföljden av klimatförändringarna.

I och med torrare sommarhalvår, sjunker vattennivån i Mälaren. Enligt forskaren Christina Frost, bidrar det till kraftig ytavrinning på vintern vilket medför mer kemikalier, humus och näringsämnen till Mälaren. Dessutom kan saltvatten läcka in från Östersjön på sommaren.

För att rädda Mälarregionens långsiktiga vattenförsörjning krävs det att byggsektorn och kommunerna tar ansvar. Det konstaterades på Veidekkes och Nynäshamns seminarium.

För att halvera byggsektorns koldioxidutsläpp har Veidekke tagit fram TellHus, ett klimatsmart boendekoncept som tar hänsyn till tillförd energi, husets egenskaper och de boendes beteende.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.