Förlust av biologisk mångfald värre än finanskrisen

Varje år försvinner skog till ett värde av mellan 14 000 och 35 000 miljarder kronor. Skogsförlusterna kan jämföras med de 7 000 till 10 000 miljarder kronor som den amerikanska finansiella sektorn bedöms ha tappat hittills under bankkrisen. Förlusten är inte bara större, den pågår ständigt, år efter år, berättar Pavan Sukhdev, ekonom vid Deutsche Bank för BBC News. Han leder forskningsarbetet bakom studien The Economics of Ecosystems and Biodiversity. Syftet med studien, som är finansierad av EU-kommissionen, är att uppskatta kostnaderna av förlusten av biologisk mångfald jämfört med kostnaderna för att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Slutrapporten presenteras 2010.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.