Branschorganisation för energideklarationer bildad

Nu samlar sig företag som utför energideklarationer till en gemensam branschorganisation, SWETIC. I organisationen kan de företag som är ackrediterade att utföra provning, inspektion och certifiering vara med. Hittills har ett 30-tal medlemmar anslutit sig och vid det första mötet beslutade man bland annat att:

– belysa värdet av seriöst utförda energideklarationer

– i dialog med myndigheter bearbeta frågor som krav på innehåll i energideklarationer, besiktningskrav etc

– medverka i framtagandet av kommande versioner av bestämmelser kring energideklarationer och angränsande regelverk

– utarbeta gemensamma erfarenhetsdokument kring hur bedömningar ska göras

– ordna utbildningar eller seminarier

– informera medlemsföretagen om nyheter

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.