Arlanda-hotell satsar grönt

Radisson SAS Sky City Hotel och Radisson SAS Hotel Arlandia vid Arlanda flygplats kan nu kalla sig klimatneutrala. Arbetet med att nå klimatneutralitet inleddes våren 2006 med en kartläggning av verksamheten och de utsläpp den ger upphov till. Den huvudsakliga källan till utsläppen var köpt el och värme. Ett antal åtgärder har nu vidtagits för att minska förbrukningen av el. Sedan årsskiftet köper de enbart förnybar energi och på sikt hoppas Radisson SAS också kunna gå över till fjärrvärme.

Nästa steg är att gå över till miljöbilar, investera i styr- och reglerteknik som kan sänka energiförbrukningen, installera ljussensorer och lågenergilampor samt utbilda personalen för att få igång ett engagemang och löpande förbättringsarbete.

De sammanlagda utsläppen uppgår idag till 292 ton koldioxid. Detta kompenseras genom inköp av utsläppsrätter som stödjer Rice Husk Based Power Project, som arbetar med förnyelsebar energi i Indien. Genom att fullfölja åtgärdsplanen kommer mängden utsläpp som behöver neutraliseras successivt minska år för år.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.