Arbetsplatser drar mindre ström

Fyra av tio svenska företag har minskat energiförbrukningen för arbetsplatserna. Ytterligare sju procent planerar att göra det under det kommande året. Detta visar en studie om Grön IT från analysföretaget Exido.

Fyra av tio svenska företag har konfigurerat arbetsplatserna för optimal och minskad energiförbrukning. Sju procent av svenska företag och organisationer har genomfört åtgärden i hela, och en tredjedel i delar av, organisationen.

– Detta visar att det finns en stor potential att minska energiförbrukningen av it-utrustning, säger Niklas Zandelin, vd för Exido. De allra flesta företag har mycket kvar att göra inom området. Att minska energiförbrukningen från en pc med 30 procent innebär en årlig besparing om ca 150 kwh.

Även tunna klienter

Ett annan lösning för minskad miljöpåverkan är tunna klienter. Drygt var fjärde företag har implementerat tunna klienter i hela eller delar av organisationen.

– Även här finns det stora potentialer, säger Niklas Zandelin. Tunna klienter minskar supportbehov och energiförbrukning. Det ökar dessutom livslängden på hårdvaran vilket är positivt ur en miljöaspekt.

Det finns även potentialer i den kringutrustning som användaren har, till exempel laddare för mobiltelefoner eller handdatorer. Här har 4 procent av företagen implementerat lösningar i hela organisationen för att minska energiförbrukning av kringutrustning. Det handlar exempelvis om kontakter eller paneler som slår av utrustningen när den inte används. Var femte företag har gjort det i delar av organisationen.

Fakta

Om undersökningen

Studien ”Grön IT i Sverige” genomförs som en del i Exido/IT-barometern och omfattar drygt 500 privata och offentliga företag och organisationer med fler än 200 anställda. Studien ligger bland annat till grund för Grön IT Index – GITindex.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter