Allt fler kommuner har klimatstrategi

Hälften av de kommuner som fått hjälp av en klimatcoach har en klimatstrategi, antingen antagen eller på remiss. Och övriga kommuner som fått coaching är i full gång med arbetet med att ta fram en.

Det är nätverket Klimatkommunerna som drivit projektet Klimatcoachning – stöd till lokalt klimatarbete i småkommuner som erbjudit stöd av en klimatcoach till kommuner med färre än 15 000 invånare. Projektet finansieras av Naturvårdsverket och målet är att fler kommuner ska jobba efter klimatstrategier för att de nationella klimatmålen ska nås.

De kommuner som inte arbetar strategiskt med klimatarbete saknar ofta politiskt stöd och drivande tjänstemän i organisationen. Klimatcoachen har i många fall sammanfört olika kompetenser från flera förvaltningar för att visa att den kompetens som behövs redan finns.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.