Energi bör vara en övergripande miljömålsfråga

Energi bör bli en övergripande miljömålsfråga, föreslår Energimyndigheten i en rapport. Rapporten utgör underlag för en kommande miljöpolitisk proposition.

Myndigheten vill att energifrågor beaktas inom allt miljömålsarbete, med särskilt fokus på minimerat resursutnyttjande och ett optimerat energisystem.

Energimyndigheten gör bedömningen att användningen av fossila bränslen är mest angeläget att åtgärda. Förutom att arbeta med transportsektorns miljöpåverkan bör en fortsatt satsning ske på ökad energiproduktion från vind, sol och biobränslen.

Som ett första steg föreslår Energimyndigheten att:

» förenklingar i tillståndsprocessen för vindkraft utreds.

» stöd till solvärme förlängs.

» ett system för miljömärkning av byggnader utreds och kopplas till energideklarationerna med byggreglerna som miniminivå i ett märkningssystem. Byggreglerna behöver följas upp och krav ställas på justeringar i de fall reglerna inte klaras.

» det regionala samarbetet på energiområdet utvecklas.

» övervakning och uppföljning av luftkvalitetsproblem från småskalig vedeldning utökas, så att problemets omfattning fastställs innan ytterligare åtgärder vidtas.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter