Klimatkompensation utan kontroll

Efterfrågan på kompensation för växthusgaser ökar. Men det är långt ifrån all kompensation som erbjuds som kommer från projekt kontrollerad av en extern organisation. Idag är det endast en bråkdel av den totala marknaden som exempelvis kommer från projekt som är godkända inom ramen för FNs Kyotoavtal. I USA, som står för 60 procent av kompensationsmarknaden, hanteras nästan all kompensation utanför Kyotoprotokollet, rapporterar tidskriften Forskning och Framsteg i sitt senaste nummer. En anledning är att Kyotogodkänd kompensation ofta är mer än dubbelt så dyr. Globalt såldes klimatkompensation för omkring 50 miljoner ton koldioxid under 2007.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter