Klimat- och luftvårdspolitik går hand i hand

EU-kommissionens luftvårdsstrategi fick i höstas vass kritik av Naturvårdsverket. De menade att strategin inte på långa vägar skulle räcka till för att komma i närheten av det utsläppsmål för partiklar , svavel- och kväveföroreningar som EU satt upp till år 2020.

För att komma vidare manar nu Naturvårdsverket till gemensam politik för klimat och luftvård. Om det Europeiska rådets mål att minska växthusgaserna ska nås, måste förbränningen av fossila bränslen minska. Då kommer andra luftföroreningar minska naturligt. Naturvårdsverket anser också att man bör se över EU:s direktiv om hur mycket luftföroreningar medlemsländerna får släppa och att kraven främst för sjöfart bör skärpas. För svensk del väntas inga problem att klara EU-kommissionens mål att begränsa svaveloxidutsläppen. Däremot blir utsläppen av ammoniak, som främst kommer från jordbruket, tuffare att minska. Färre djur är en lösning. Men det motarbetar ett annat mål – att hålla landskapet öppet.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.