Miljö & Utveckling

Miljöstrategidagarna

6 okt 2022 - 7 okt 2022
Quality Hotel Globe i Stockholm eller digitalt

Hållbarhet i praktiken

Miljöstrategidagarna är tillbaka live! Under två dagar får du som arbetar med hållbarhet möjlighet att inspireras och dela dina erfarenheter med andra hållbarhetsproffs. På scen fokuserar vi – som alltid – på praktiskt hållbarhetsarbete.

Miljö & Utveckling | Miljöstrategidagarna

Plats Quality Hotel Globe i Stockholm eller digitalt
Dag 1 6 oktober 2022, 09:00 - 16:50
Dag 2 7 oktober 2022, 09:00 - 14:00
Pris 6 990-10 980:- exklusive moms

Fördjupande workshop 

Dagen efter huvudkonferensen har du möjlighet att bygga ut programmet med en fördjupande workshop. I en mindre grupp, under ledning av experter på området, ger dag två stort utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte. Målet är att du ska få med dig kunskaper som du kan jobba vidare med på hemmaplan. Workshopen sker på plats på Quality Hotel Globe.

Kontakt

Frågor gällande bokning
08-517 955 32 eller event@pausermedia.se

Frågor gällande partnerskap
Lars Schön, 08-517 955 89 eller lars.s@pausermedia.se

Miljöstrategipriset

Under konferensen kommer Miljöstrategipriset att delas ut. Nytt för i år är att priset delas ut i två kategorier, en för näringsliv och en för offentlig sektor. Läs mer och nominera här.

Konferensen hålls på Quality Hotel Globe i Stockholm. Om du inte har möjlighet att delta på plats går det att delta digitalt. Som deltagare får du tillgång till alla föreläsningar efteråt och en dokumentation med alla presentationer.

Välkommen till en nyttig konferens!

Program

Fäll ut alla
 • 08:00 - 09:00

  Registrering och frukost

  Foajén
  Välkommen att registrera dig, ta en kopp kaffe och en frukostmacka innan vi sätter igång.
 • 09:00 - 09:05

  Välkomna!

  Huvudscenen
  Dagens moderator, Miljö & Utvecklings chefredaktör Ingar Lindholm, hälsar välkomna och inleder dagen. Talare

  Ingar Lindholm

  Moderator
 • 09:05 - 09:40

  Minskad klimatbelastning – så jobbar Vasakronan

  Huvudscenen
  Anna Denell och Vasakronan fick Miljöstrategipriset 2021 för sitt strategiska klimatarbete. Här berättar hon om hur Vasakronan arbetar med hållbarhet med fokus på klimatfrågan, praktiska exempel, fallgropar och hur man når ut med klimatbudskapet och engagerar både den egna organisationen och andras. Talare

  Anna Denell

  Hållbarhetschef, Vasakronan
  Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, har en bakgrund som civilingenjör från KTH och har arbetat i fastighetsbranschen sedan mitten av 1990-talet. 2008 blev Anna Vasakronans miljöchef och hon har sedan dess ansvarat för företagets miljöarbete. Under 2012 utökades Annas ansvar till att omfatta även andra frågor inom bolagets hållbarhetsarbete och sedan dess är hon bolagets hållbarhetschef.
  Utöver rollen som hållbarhetschef på Vasakronan har Anna Denell även haft och har externa uppdrag som till exempel medlem i styrgruppen för smarta elnät (instiftat av regeringen) och medlem i styrgruppen för ”Wood in Construction (instiftat av Nordiska ministerrådet).
 • 09:40 - 10:15

  Hållbarhetsarbetet och omställningen

  Huvudscenen
  Åsa Domeij är hållbarhetschef på Axfood och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Hon berättar om Axfoods hållbarhetsarbete och hur hon ser på möjligheter och utmaningar med hållbarhetsarbete med tanke på den stora omställning som ligger framför oss. Hon ger också personliga reflektioner kring hållbarhetsarbetets utveckling. Vad kommer att krävas? Talare

  Åsa Domeij

  Hållbarhetschef, Axfood
  Åsa Domeij är hållbarhetschef på Axfood och ordförande i Delegationen för Cirkulär ekonomi.
 • 10:15 - 10:30

  Hisspitch

  Huvudscenen
  Korta och kärnfulla presentationer från våra partners.
 • 10:30 - 11:00

  Förmiddagspaus

  Foajén
  Ta sedan en kopp kaffe eller te och mingla med övriga deltagare, talare och utställare.
 • 11:00 - 11:40

  Internationell utblick – megatrender inom hållbarhetsområdet

  Huvudscenen
  Anders Wijkman – hedersordförande i Romklubben, debattör och författare – sätter vår svenska verklighet i ett större sammanhang genom att berätta om den internationella utvecklingen på hållbarhetsområdet. Talare

  Anders Wijkman

  Anders Wijkman är välkänd debattör och författare, samt hedersordförande i Romklubben. Han har bland annat skrivit boken Come on!, varit generalsekreterare för Naturskyddsföreningen och suttit i Europaparlamentet.
 • 11:40 - 12:00

  Panelsamtal

  Huvudscenen
  Talare

  Anna Denell

  Hållbarhetschef, Vasakronan
  Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, har en bakgrund som civilingenjör från KTH och har arbetat i fastighetsbranschen sedan mitten av 1990-talet. 2008 blev Anna Vasakronans miljöchef och hon har sedan dess ansvarat för företagets miljöarbete. Under 2012 utökades Annas ansvar till att omfatta även andra frågor inom bolagets hållbarhetsarbete och sedan dess är hon bolagets hållbarhetschef.
  Utöver rollen som hållbarhetschef på Vasakronan har Anna Denell även haft och har externa uppdrag som till exempel medlem i styrgruppen för smarta elnät (instiftat av regeringen) och medlem i styrgruppen för ”Wood in Construction (instiftat av Nordiska ministerrådet).

  Anders Wijkman

  Anders Wijkman är välkänd debattör och författare, samt hedersordförande i Romklubben. Han har bland annat skrivit boken Come on!, varit generalsekreterare för Naturskyddsföreningen och suttit i Europaparlamentet.

  Åsa Domeij

  Hållbarhetschef, Axfood
  Åsa Domeij är hållbarhetschef på Axfood och ordförande i Delegationen för Cirkulär ekonomi.
 • 12:00 - 13:10

  Lunch

  Restaurangen
  Passa på att knyta nya kontakter under lunchen som serveras i restaurangen.
 • 13:10 - 15:00

  Spår 1: Social hållbarhet

 • 13:10

  Sociala obligationer och social kompensation – två spetsprojekt

  Spår 1: Social hållbarhet
  Sociala obligationer är ett verktyg för att finansiera satsningar i samhällsbyggande som kan leda till stärkt social hållbarhet. Verktyget utgår från liknande strukturer som för gröna obligationer. Precis på samma sätt ska social kompensation låna metodik från den gröna sidan för att sociala värden ska bevaras och stärkas vid samhällsplanering. Konsultföretaget Tyréns berättar här om deras erfarenhet av att arbeta med dessa verktyg, samt presenterar ett nytt forsknings- och innovationsprojekt där metoderna ska vidareutvecklas. Talare

  Frida Franzén

  Fil.dr, utredare hållbarhet, Tyréns AB
  Frida Franzén, fil.dr, utredare hållbarhet Tyréns AB. Frida är forskare och konsult med lång erfarenhet av metodutveckling och innovation. Hon arbetar brett inom området hållbarhet, med fokus på människan och att inkludera olika perspektiv av hållbarhet i gemensamma modeller och analyser. Frida är projektledare ett FOI-projekt som innefattar både sociala obligationer och social kompensation.

  Nicole Byskén

  Utredare hållbar samhällsplanering och stadsutformning, Tyréns AB
  Nicole Byskén, utredare hållbar samhällsplanering och stadsutformning, Tyréns AB. Nicole arbetar som konsult på Tyréns med inriktning mot social hållbarhet och har stor erfarenhet från olika skeden av samhällsbyggnadsprocessen – från framtagande av övergripande mål och riktlinjer för social hållbarhet, till kravställning och uppföljning i byggskedet. Nicole arbetar med att utveckla metodik kring sociala obligationer.
 • 13:40

  Upphandling med nya regler för hållbarhet

  Spår 1: Social hållbarhet
  Regeringen vill se nya regler för hållbarhetskrav vid upphandling, regler som kan komma att träda ikraft redan sommaren 2022. Upphandlingsmyndigheten uppdaterar oss om det senaste inom området.

  Talare presenteras inom kort.
 • 14:15

  Så jobbar Uppsala med Agenda 2030 – indikatorer, mätning och uppföljning

  Spår 1: Social hållbarhet
  Uppsala kommun arbetar strategiskt med att mäta och följa upp kommunens aktiviteter inom Agenda 2030. I det här föredraget berättar planerings- och kvalitetschef Maria Ahrgren och Sara Duvner om kommunens arbete med indikatorer, mätbara mål, uppföljning och revision av Agenda 2030. Föreläsningen fokuserar på indikatorer för social hållbarhet. Talare

  Maria Ahrgren

  Planerings- och kvalitetschef, Uppsala kommun
  Maria Ahrgren är planerings- och kvalitetschef i Uppsala kommun. Maria har många års erfarenhet av att utveckla, implementera och leda styr- och ledningsprocesser så som Mål och budget-processen, verksamhetsplanering, analys och styrdokument inom i huvudsak offentlig sektor. Hon har även många års erfarenhet från utbildningsområdet, kvalitetsledningssystem, verksamhetsutveckling och innovation.

  Sara Duvner

  Enhetschef, Uppsala kommun
  Sara Duvner är enhetschef för verksamhetsstyrning i Uppsala kommun. Sara har många års erfarenhet av att utveckla, implementera och leda styr- och ledningsprocesser, verksamhetsplanering, uppföljning och styrdokument. Hon har även flera års erfarenhet från projektledning, ärendeberedning, systemförvaltning inom offentlig sektor, IT- och finansbranschen.
 • 13:10 - 15:00

  Spår 2: Klimat

 • 13:10

  Leksandsbröds klimatresa

  Spår 2: Klimat
  Föredraget är sponsrat.

  Familjeföretaget Leksands Knäckebröd har arbetat länge med att minska sin miljöpåverkan, och certifierades enligt Iso 14001 redan 1997. 2013 blev bageriet fossilfritt, och nu pågår arbete med bland annat transporternas klimatutsläpp. Från Leksands Knäckebrödkommer syskonen vd Peter Joon och Annika Sund, marknadschef. De kommer att berätta om företagets klimatresa med framgångar och utmaningar, om hur ett excelblad kan skapa engagemang och om konsten att kommunicera framgångarna med sina kunder på ett korrekt sätt. Talare

  Peter Joon

  Vd, Leksandsbröd

  Annika Sund

  Marknadschef, Leksandsbröd
 • 13:40

  Sätt rätt klimatmål för din verksamhet

  Spår 2: Klimat
  Hur sätter man ett effektivt och bra klimatmål? Ett mål som går att styra mot och ger resultat? Nina Ekelund, ägare och konsult på Transformity samt generalsekreterare för Hagainitiativet, ger konkreta råd och tips för ett framgångsrikt klimatarbete. Talare

  Nina Ekelund

  Generalsekreterare, Hagainitiativet
  Nina Ekelund är generalsekreterare i Hagainitiativet, ett företagsnätverk där medlemmarna aktivt arbetar för att minska sina klimatutsläpp och uppfylla gemensamma mål. Hon är också konsult på Transformity, och har lång erfarenhet av att arbeta med konkreta projekt för utsläppsminskningar.
 • 14:15

  Förändra beteenden framgångsrikt

  Spår 2: Klimat
  Det är möjligt att ändra sitt beteende med rätt stöd. Ann Murugan från BeChange dirver just nu ett projekt som stödjer omställningen till en mer hållbar livsstild – med halverade utsläpp och ökat välmående. Tillsammans med bland andra Umeå kommun genomförs ett projekt som ska hjälpa 100-tals personer att ändra livsstil.. Klimatpsykologi och coaching är två viktiga verktyg. På det här fördjupande föredraget får du höra om Ann Murugans dramatiska livsresa, som bland annat omfattar att hon cyklat hem genom Tibet, råd kring hur du kan tänka när du vill uppnå en beteendeförändring hos dig själv och andra, samt fakta om BeChanges stora pilot i Umeå. Talare

  Ann Murugan

  BeChange
 • 13:10 - 15:00

  Spårval 3: Hållbarhet i praktiken

 • 13:10

  Fristads tog fram en miljövarudeklaration (EPD) för kläder

  Spår 3: Hållbarhet i praktiken
  Vilka modeller finns för att arbeta systematiskt med miljöpåverkan av en produkt, och även kommunicera den på ett bra sätt? Klädföretaget Fristads valde att arbeta med samma system som bland annat byggbranschen och ta fram en miljövarudeklaration (EPD) för en kollektion arbetskläder. Deklarationen gjordes i samarbete med Rise. Lisa Rosengren, Fristads, berättar varför företaget valde att göra EPD:er, hur projektet genomfördes och vilken påverkan arbetet har haft på produkter och kundbeteenden. Talare

  Lisa Rosengren

  Head of R&D Raw Material, Fristads
 • 13:40

  Nytt verktyg för bättre koll på kommuninvånarnas resvanor

  Spår 3: Hållbarhet i praktiken
  Järfälla kommun vill med hjälp av ett nytt verktyg få bättre koll på kommuninvånarnas resvanor. Verktyget, Travel Emissions Insight, testas i en pilotstudie. Det kommer från Cero och använder anonymiserade data från Telias kunder. Kommunen använder sedan tidigare Cero för bland annat arbetsresor och interna tjänsteresor, samt erbjuder processen till större företag i kommunen. Joanna Saber och Ida Bohman, Järfälla kommun, berättar om kommunens utmaningar, hur Järfälla använder Travel Emissions Insight, resultaten och kommande steg. Talare

  Ida Bohman

  Ida Bohman, Miljöstrateg, Järfälla kommun
  Ida Bohman arbetar som miljöstrateg på Järfälla kommun, med kommunövergripande strategiska miljöfrågor. Hon är bland annat delprojektledare för kommunens satsning Klimatneutrala Järfälla 2030, där utvecklingen av Travel Emissions Insight är ett av projektets arbetspaket.

  Joanna Saber

  Trafikplanerare, Järfälla kommun
 • 14:15

  Så får du fart på ditt hållbarhetsarbete

  Spår 3: Hållbarhet i praktiken
  Mikael Botnen Diamant, konsult och författare till boken Hållbariseringen, berättar om hur du lyckas med hållbarhetsarbetet. Modellen kallas Hållbarhetspusslet och hjälper dig bland annat att se vilka delar av hållbarhetsarbetet som behöver stärkas och hur ett lyckat hållbarhetsarbete kan byggas upp i olika typer av verksamheter. Föreläsningen blandar kunskapsförmedling med praktiska moment. Talare

  Mikael Botnen Diamant

  Författare och föreläsare
  Mikael Botnen Diamant är författare och föreläsare. Han utbildar företag, organisationer och myndigheter i hållbarhetsomställning. Mikael deltog 2015 i förhandlingarna om Agenda 2030 som en av UD:s sakkunniga delegater och har en bakgrund inom Röda Korset och Sida.
 • 15:00 - 15:30

  Eftermiddagspaus

 • 15:30 - 16:00

  Bli bättre på hållbarhet med biomimikry

  Huvudscenen
  Naturen är full med listiga lösningar på komplexa problem. Vissa exempel är välkända, som slemsvampen som på nolltid ritade upp samma design som ingenjörerna kämpat med i åratal för Tokyos tunnelbanesystem. Biomimikry handlar om att hämta inspiration från naturen – och kan användas till mycket mer än vad du tror. Fredrik Moberg, forskare vid Stockholm Resilience Centre och författare till boken Den uppfinningsrika planeten visar möjliga vägar framåt genom biomimikry. Talare

  Fredrik Moberg

  Forskar, Stockholm Resilience Centre
  Fredrik Moberg är biolog, forskare och författare. Han driver organisationen Albaeco och forskar vid Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.
 • 16:00 - 16:30

  Miljöstrategipriset – finalisterna presenteras

  Huvudscenen
  Nytt för i år är att priset delas ut i två kategorier: näringsliv respektive offentlig sektor. Vi får veta mer om finalisternas strategiska miljöarbete.

  Läs mer och nominera till Miljöstrategipriset här. Talare

  Ingar Lindholm

  Moderator
 • 16:30 - 16:40

  Utdelning Miljöstrategipriset

  Huvudscenen
  Vinnarna av Miljöstrategipriset 2022 offentliggörs. Talare

  Ingar Lindholm

  Moderator
 • 16:40 - 16:50

  Summering av dagen och avslutning

  Huvudscenen
  Dagen sammanfattas av Miljö & Utvecklings chefredaktör Ingar Lindholm. Talare

  Ingar Lindholm

  Moderator
 • 16:50

  Mingel och eftersnack

  Stanna kvar, mingla och sammanfatta dagen tillsammans med oss. Vi bjuder på dryck och tilltugg.
 • 09:00 - 14:00

  Workshop

  Dagen efter huvudkonferensen har du möjlighet att bygga ut programmet med en fördjupande workshop. I en mindre grupp, under ledning av experter på området, ger dag två stort utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte. Målet är att du ska få med dig kunskaper som du kan jobba vidare med på hemmaplan.

  Inom kort kommer två workshops att presenteras.
 • Workshop 1: Bygg ett integrerat hållbarhetsarbete – låt social och miljömässig hållbarhet stärka varandra

  Hur bedriver man ett framgångsrikt hållbarhetsarbete inom både sociala och miljömässiga hållbarhetsområden? Kan målkonflikter leda till bättre resultat om de hanteras klokt? Maria Blechingberg och Angéla Ekman-Nätt från Esam visar hur ett integrerat hållbarhetsarbete, där alla tre hållbarhetsaspekterna samverkar, blir en nyckel till framgång och låter dig testa på din egen organisation. Workshopen passar både för offentlig sektor och näringsliv. Talare

  Maria Blechingberg

  Konsult, Esam
  Maria Blechingberg är miljövetare med fokus på energi, basindustri och infrastruktur. Hon har 19 års erfarenhet av att driva hållbarhets och miljöfrågor i näringslivet och lång erfarenhet av strategiska frågor inom bland annat CSR och hållbar affärsutveckling.

  Angéla Ekman-Nätt

  Konsult, Esam
  Angéla Ekman-Nätt är statsvetare med fokus på samhällsengagemang. Hon har arbetat med regionala utvecklingsprocesser men är sedan 2007 konsult på Esam och hjälper där såväl små- och medelstora företag som offentliga verksamheter i deras hållbarhetsarbete.
 • Workshop 2: Hållbara affärer

  Att arbeta med hållbarhet är inte längre valbart, om man inte arbetar med dessa frågor blir man frånåkt och utkonkurrerad. Under denna workshop fokuserar vi på hur hållbarhet kan bli en lönsam affär, hur vi i snabbare takt kan omsätta ord till handling och hur vi kan identifiera och skapa synergier mellan affärer och hållbarhet. Workshopen hålls av Trivector LogiQ och Trivector Traffic. Tillfället riktar sig till dig som arbetar i privat eller offentlig sektor.

Talare

Anna Denell

Hållbarhetschef, Vasakronan

Anders Wijkman

Åsa Domeij

Hållbarhetschef, Axfood

Ann Murugan

BeChange

Fredrik Moberg

Forskar, Stockholm Resilience Centre

Frida Franzén

Fil.dr, utredare hållbarhet, Tyréns AB

Nicole Byskén

Utredare hållbar samhällsplanering och stadsutformning, Tyréns AB

Maria Ahrgren

Planerings- och kvalitetschef, Uppsala kommun

Sara Duvner

Enhetschef, Uppsala kommun

Peter Joon

Vd, Leksandsbröd

Annika Sund

Marknadschef, Leksandsbröd

Nina Ekelund

Generalsekreterare, Hagainitiativet

Lisa Rosengren

Head of R&D Raw Material, Fristads

Ida Bohman

Ida Bohman, Miljöstrateg, Järfälla kommun

Mikael Botnen Diamant

Författare och föreläsare

Maria Blechingberg

Konsult, Esam

Angéla Ekman-Nätt

Konsult, Esam

Nina Hvitlock

Trivector Traffic

Max Lindholm

Trivector LogiQ

Ingar Lindholm

Moderator

Joanna Saber

Trafikplanerare, Järfälla kommun

Miljöstrategidagarna

anordnas av Miljö & Utveckling