ARENA HÅLLBARHET 2023

Hållbart samhällsbyggande

12 oktober 2023
Quality Hotel Globe i Stockholm

Framtidens arkitektur och material

Utforska framtidens arkitektur och material på konferensen Hållbart Samhällsbyggande. Konferensen ger dig en helhetsbild av hur hållbarhetsaspekterna integreras i den moderna arkitekturen och byggprocessen.

ARENA HÅLLBARHET 2023 | Hållbart samhällsbyggande

Plats Quality Hotel Globe i Stockholm
Tid 12 oktober 2023, 09:00 - 16:30
Pris 6 990:- exklusive moms

Här diskuterar vi frågor kring arkitektens ansvar och vilka nya material som verkligen kan leda till en hållbar omställning av sektorn. Nätverka med experter och ta del av banbrytande lösningar inom bygg och samhällsplanering. Inspireras av framstående talare och bli bättre i ditt arbete så att du kan delta i den gröna revolution som just nu förändrar vår byggbransch.

Hållbart Samhällsbyggande bildar i år tillsammans med Miljöstrategidagarna dubbelkonferensen Arena Hållbarhet. Dubbelt så mycket kunskap till priset av en konferens.

Välkommen!

Program

Fäll ut alla
 • 08:00 - 09:00

  Frukost med incheckning

  Foajén Galaxen (våning 4)
  Innan programmet startar är du välkommen att registrera dig och ta en frukostmacka med kaffe eller te.
 • 09:00 - 09:05

  Välkomna

  Huvudscen, Cosmos (våning 3)
  Dagens moderatorer, Elliot Klint och Raphaelle Sisask, hälsar välkomna och inleder dagen. Talare

  Elliot Klint

  Moderator, Miljö & Utveckling

  Raphaelle Sisask

  Moderator spårval, Miljö & Utveckling
 • 09:05 - 09:35

  Städernas utmaningar och möjligheter

  Huvudscen, Cosmos (våning 3)
  Tidigare klimat- och miljöminister Åsa Romson är numera expert inom hållbar stadsutveckling vid IVL Svenska Miljöinstitutet. På Hållbart Samhällsbyggande berättar hon om omställningen i städerna och dess utmaningar och möjligheter. Talare

  Åsa Romson

  Forskare och expert, IVL Svenska Miljöinstitutet
  Åsa Romson är före detta miljöminister, vice statsminister och i dag senior expert och forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet med inriktning på klimaträtt och miljöpolitiska styrmedel.
 • 09:35 - 09:55

  Rivningar och arkitektens ansvar

  Huvudscen, Cosmos (våning 3)
  Akitekten Peter Ullstad problematiserar yrkesrollens utmaningar. Rivningar, nybyggnation, ansvar och nypa återbruk är ingredieserna i samtalet. Hur ser ansvaret ut? Vems är det? Talare

  Peter Ullstad

  Arkitekt SAR/MSA och Vd, Codesign
  Peter Ullstad startade Codesign under studietiden på 90-talet. Parallellt med Codesign arbetade han också som bl.a studierektor på arkitekturskolan KTH. På senare år har han ansvarat för Återhus, ett Vinnovafinansierat projekt om återbruk av tunga stommar.
 • 09:55 - 10:05

  Hisspitch

  Huvudscen, Cosmos (våning 3)
  Korta och kärnfulla presentationer från våra partners.
 • 10:05 - 10:30

  Förmiddagspaus

  Foajén Galaxen (våning 4)
  Under förmiddagspausen kan du passa på att hämta kaffe, interagera med talare, utställare och andra deltagare.

  Kaffe och utställningen är en våning ovanför lokalen Cosmos i Galaxens foajé.
 • 10:30 - 11:00

  Framtidens hållbara arkitektur - vad kan vi förvänta oss?

  Huvudscen, Cosmos (våning 3)
  Hållbar arkitektur får allt större betydelse i dagens samhälle. White Arkitekters Richard Nygren berättar om de senaste trenderna inom området och hur den närmaste framtiden kan komma att se ut. Bland annat berättar han hur man bygger riktigt energieffektiva byggnader och pressar ner klimatpåverkan genom både energianvändning och materialval. Talare

  Rickard Nygren

  Arkitekt och hållbarhetsspecialist, White Arkitekter
  Rickard Nygren har arbetat med att utveckla Whites definition av koldioxidneutralt och även jobbat med frågorna med SGBC, Sweden Green Building Council.
 • 11:00 - 11:30

  Så minskar vi utsläppen från byggprojekt

  Huvudscen, Cosmos (våning 3)
  Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Det är uppenbart att åtgärder behövs för att harmonisera den höga byggtakten med Sveriges ambitiösa klimatmål. Men hur kan detta mål uppnås och vilka viktiga faktorer bör beaktas? Dessa frågor kommer Hans Wallström, hållbarhetschef på Skanska Commercial Development Nordic, att utforska under den kommande konferensen. Talare

  Hans Wallström

  Hållbarhetschef, Skanska Commercial Development Nordic
  Hans Wallström har aktivt jobbat med hållbarhetsfrågor sedan 90-talet och brinner för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö.
 • 11:30 - 12:00

  Quartzene och energieffektivisering

  Huvudscen, Cosmos (våning 3)
  Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, ett tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, färg, ytskikt, filtrering och tryckbarhet. Svenska Aerogel kommer att diskutera hur det syntetiska materialet kan tillämpas vid samhällsbyggande och dess potential att förbättra produkters hållbara prestanda. Talare

  Pernilla Ståhle

  Head of R&D, Svenska Aerogel
  Pernilla Ståhle avslutade sin masterexamen inom materialteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan år 1997. Efter examen har hon innehaft befattningar på flera internationella företag, inklusive ABB, ORKLA och Alcrobeckers. För närvarande har hon ansvaret för forskning och utveckling vid Svenska Aerogel.
 • 12:00 - 13:15

  Lunchpaus

  Restaurangen (våning 7)
  Nu är det dags att fylla på med lunch – men med stor möjlighet att diskutera förmiddagen med andra deltagare.

  Lunchen som är vegetarisk serveras i restaurangen, våning 7. Kaffe och te serveras sedan Galaxens foajé, våning 4.
 • 13:15 - 14:20

  SPÅR 1: Livskraftiga stadsplaner - hur stadsplanering kan bidra till mer hållbara städer

  Spår 1, lokal Cosmos (våning 3)
  Här kan du välja mellan två föreläsningar på temat Livskraftiga stadsplaner - hur stadsplanering kan bidra till mer hållbara städer. Spåret modereras av Elliot Klint från Miljö & Utveckling. Talare

  Elliot Klint

  Moderator, Miljö & Utveckling
 • 13:15

  Infrastruktur som klimatverktyg

  Spår 1, lokal Cosmos (våning 3)
  För att mildra effekterna av klimatkrisen behöver kommunal infrastruktur – gator, vatten och sanitetssystem stärkas. Pär Blomkvist forskar om kommunal infrastrukturs historia och har i en alldeles nyutkommen bok dragit ett antal slutsatser om hur den kommunala infrastrukturen kan anpassa samhället till att klara klimatkrisens utmaningar. Talare

  Pär Blomkvist

  Docent och universitetslektor, Mälardalens universitet
  Pär Blomkvist är docent och universitetslektor i industriell ekonomi vid Mälardalens universitet och expert inom teknikhistoria med fokus på klimateffekter och innovationer inom infrastruktur som vägtrafik och VA-system.
 • 13:50

  Biologisk mångfald och ekosystemtjänster i stadsplaneringen

  Spår 1, lokal Cosmos (våning 3)
  Hållbar arkitektur omfattar mer än energieffektivitet, materialval och cirkularitet; var och hur vi placerar vår bebyggelse är avgörande för huruvida den gröna staden kan bli verklighet. Vad krävs av våra grönytor för att staden ska kunna möta nutidens och framtidens utmaningar? Landskapsarkitekt Ellinor Scharin delar med sig av hur forskning kan tillämpas i stadsbyggnad, för att uppnå klimatanpassade, levande samhällen med plats för fler arter än människan. Talare

  Ellinor Scharin

  Landskapsarkitekt, Ekologigruppen
  Ellinor Scharin är landskapsarkitekt hos Ekologigruppen där hon sedan 2016 arbetat med hållbar stadsutveckling i alla skalor och skeden. En viktig del i hennes arbete är att få in rätt kunskap i rätt skede, för att tidiga mål och visioner om den gröna, hållbara staden faktiskt ska bli verklighet. På så sätt kan vi också undvika ekonomiska risker och ineffektiva stadsbyggnadsprocesser
 • 13:15 - 14:20

  SPÅR 2: Framtidens byggmaterial och byggteknik

  Spår 2, Vintergatan (våning 11)
  Här kan du välja mellan två föreläsningar på temat Framtidens byggmaterial och byggteknik. Spåret modereras av Raphaelle Sisask från Miljö & Utveckling. Talare

  Raphaelle Sisask

  Moderator spårval, Miljö & Utveckling
 • 13:15

  Framtidens byggmaterial

  Spår 2, Vintergatan (våning 11)
  Recoma är företag som fokuserar på tillverkning av hållbara byggmaterial. Bland deras produkter återfinns en byggskiva tillverkad helt från återvunna förpackningar. Här kommer Max Rosenberg att dela med sig av hur de arbetar för att bidra till arbetet mot att främja cirkulär ekonomi och materialanvändning samt minska mängden avfall och utsläpp inom byggsektorn i Norden. Talare

  Tobias Söderbom Olsson

  Marknadschef, Wood Tube
  Tobis Söderbom Olsson har varit med på Wood Tubes resa från första prototyp till att starta världens första fabrik för reglar återvunnet papper. Nu levererar de byggmaterial till några av Sveriges största aktörer.
 • 13:50

  3D-printade hus – snabbare och miljövänligare

  Spår 2, Vintergatan (våning 11)
  3D-printa betonghus i stor skala är en framtidsvision där det finns förhoppningar om att kraftigt minska framtidens materialförbrukning i byggsektorn. På teman som digitalisering, automatisering och robotisering inom byggbranschen diskuterar Tobias von Haslingen, vd och grundare av ConcretePrint framtiden för 3D-printade hus. Talare

  Tobias von Haslingen

  Vd och grundare, ConcretePrint
  Tobias von Haslingens är vd och grundare av startup-företaget ConcretePrint som utvecklar 3D-printade betonghus i stor skala. Hans mål är att driva och leda förändring av företag, organisationer och samhället.
 • 14:20 - 14:50

  Eftermiddagspaus

  Foajén Galaxen (våning 4)
  Under eftermiddagspausen kan du passa på att hämta fika, interagera med talare, utställare och andra deltagare.

  Fikat och utställningen är en våning ovanför lokalen Cosmos i Galaxens foajé. Därefter fortsätter programmet i Galaxen tillsammans med deltagarna från Miljöstrategidagarna.
 • 14:50 - 15:20

  Slutspurt – kommer vi i mål?

  Galaxen (våning 4)
  Agenda 2030-arbetet har passerat halvtid och är på väg in på upploppet. Klarar Sverige, EU och världen slutspurten mot mål? Här får vi en lägesbild och vad näringsliv och den offentliga sektorn kan göra för att öka takten. Talare

  Gabriel Wikström

  Nationell samordnare Agenda 2030
  Gabriel Wikström är regeringens nationella samordnare för Agenda 2030 med uppdrag att stödja regeringens arbete med att genomföra Agenda 2030 på nationell nivå.
 • 15:20 - 15:50

  Tänk som en trädgårdsmästare

  Galaxen (våning 4)
  Håkan Wallander, professor i markbiologi och författare till böckerna Jord: funderingar kring grunden och Under olivträdet, ger sina reflektioner kring hur vi måste ta hand om våra jordar för att de ska fortsätta att försörja oss på ett hållbart och långsiktigt sätt. Talare

  Håkan Wallander

  Professor i markbiologi och författare
 • 15:50 - 16:25

  Hållbarhet, företagande och framtiden

  Galaxen (våning 4)
  Charlotte Sundåker, vd och grundare på Planethon, tar oss med på en resa in i framtiden och siar med hjälp av avancerad dataanalys kring hur företagens hållbarhetsarbete kommer att se ut om 25 år. Talare

  Charlotte Sundåker

  Vd och medgrundare, Planethon
  Charlotte Sundåker är vd och medgrundare till transformationsföretaget Planethon och har tidigare erfarenhet av digital och hållbar förändringsledning som vd på Hyper Island, grundare av Ownershift och beskriver sig själv som en ”partner in crime” när man behöver frigöra banbrytande idéer.
 • 16:25 - 16:30

  Summering av dagen

  Galaxen (våning 4)
  Moderatorerna summerar dagen.
 • 16:30

  Mingel och eftersnack

  Foajén Galaxen (våning 4)
  Stanna kvar för att diskutera dagens insikter med oss på Miljö & Utveckling och andra deltagare. Vi bjuder på dryck och tilltugg.

Talare

Åsa Romson

Forskare och expert, IVL Svenska Miljöinstitutet

Rickard Nygren

Arkitekt och hållbarhetsspecialist, White Arkitekter

Peter Ullstad

Arkitekt SAR/MSA och Vd, Codesign

Pernilla Ståhle

Head of R&D, Svenska Aerogel

Hans Wallström

Hållbarhetschef, Skanska Commercial Development Nordic

Håkan Wallander

Professor i markbiologi och författare

Charlotte Sundåker

Vd och medgrundare, Planethon

Gabriel Wikström

Nationell samordnare Agenda 2030

Pär Blomkvist

Docent och universitetslektor, Mälardalens universitet

Ellinor Scharin

Landskapsarkitekt, Ekologigruppen

Tobias von Haslingen

Vd och grundare, ConcretePrint

Tobias Söderbom Olsson

Marknadschef, Wood Tube

Elliot Klint

Moderator, Miljö & Utveckling

Raphaelle Sisask

Moderator spårval, Miljö & Utveckling

Hållbart samhällsbyggande

anordnas av Miljö & Utveckling

Sponsorer