Miljö & Utveckling

Hållbart samhällsbyggande

25 maj 2023
Digital och interaktiv konferens

TEMA: Den hållbara staden

Storstadsregionerna och de större städerna fortsätter att växa i Sverige och en allt större andel av befolkningen lever där. Stadslivet har många fördelar men också där finns också stora utmaningar, inte minst inom hållbarhetsområdet.

På den digitala konferensen Hållbart samhällsbyggande träffar du några av Sveriges mest intressanta experter som berättar om hur de arbetar med att göra staden hållbar. Lyssna och interagera, inspireras och skaffa lärdomar som gör dig starkare i din yrkesroll.

Miljö & Utveckling | Hållbart samhällsbyggande

Plats Digital och interaktiv konferens
Tid 25 maj 2023, 09:00 - 15:50
Pris 6 990:- exklusive moms

Konferensen kommer att hållas i marknadens modernaste interaktiva konferensplattform. Här kan du följa det livesända programmet, delta i parallella spår och interagera med andra deltagare. Du har också möjlighet att ställa dina frågor direkt till talarna. Allt spelas in och kommer att i efterhand finnas tillgängligt i en månad. Dessutom får du en digital dokumentation med alla presentationer.

Välkommen!

Program

Fäll ut alla
 • 08:30 - 09:00

  Logga in och upptäck den digitala plattformen

  Innan livesändningen startar kan du logga in och bekanta dig med den digitala plattformen. Här finns också möjlighet att interagera med andra deltagare.
 • 09:00 - 09:05

  Livesändningen startar – Välkomna

  Live från studion
  Moderator Jon Röhne och sidekick Elliot Klint hälsar välkomna och inleder programmet. Talare

  Elliot Klint

  Sidekick, Miljö & Utveckling

  Jon Röhne

  Moderator, Miljö & Utveckling
 • 09:05 - 09:10

  Boverket om det hållbara stadsbyggandet

  Live från studion
  Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren ger sin syn på utvecklingen inom hållbart samhällsbyggande och hur han ser på framtiden. Talare

  Anders Sjelvgren

  Generaldirektör, Boverket
 • 09:10 - 09:30

  Energi som stadsutvecklingsfråga – därför är energipositiva områden en viktig hörnsten i klimatomställningen

  Live från studion
  I samverkan tog Uppsala kommun, Corem och White arkitekter fram en färdplan för hur Uppsala Business park skulle kunna bli en energipositiv stadsdel. Processledare Lise-Lott Larsson Kolessar berättar om erfarenheterna från arbetet som nu tas vidare i projekt runt om i Sverige. Talare

  Lise-Lott Larsson Kolessar

  Processledare hållbarhet, White
 • 09:30 - 09:50

  10 års erfarenheter från hållbart samhällsbyggande

  Live från studion
  Det har gått 10 år sedan de första spadtagen togs för att bygga Barkarbystaden på det nedlagda flygfältet utanför Stockholm. Redan från stod hållbarhet i fokus för arbetet, men synen på hållbarhet har under åren förändrats. Sannolikt kommer de också att förändras under de 10 år som återstår innan projektet är klart. Talare

  Emelie Grind

  Samhällsbyggnadsdirektör, Järfälla kommun
 • 09:50 - 10:15

  Att ta höjd för det värsta

  Live från studion
  Klimatanpassning är nödvändigt för fastighetssektorns fortsatta lönsamhet. Men för att lyckas krävs det att hela samhället följer med på resan – och dit är det än så länge långt kvar. Filip Elland berättar hur Castellum tagit höjd för det värsta. Talare

  Filip Elland

  Hållbarhetschef, Castellum
 • 10:15 - 10:35

  Förmiddagspaus

  Under förmiddagspausen kan du passa på att sträcka på benen, hämta kaffe och interagera med andra deltagare i den digitala plattformen.
 • 10:35 - 11:05

  Klimatneutrala städer – det här är vad som krävs

  Live från studion
  Viable Cities ger stöd åt städer i klimatomställningen och antalet medverkande städer har sedan starten ökat stadigt. Anders Wijkman, som är vice ordförande i styrelsen, berättar om initiativets unika arbetssätt som utgår från stadens utmaningar utifrån ett systemperspektiv. Talare

  Anders Wijkman

  Författare och samhällsdebattör
 • 11:05 - 11:35

  Så kan återbruket klimatberäknas

  Live från studion
  Hur långt kan en återbrukad byggprodukt fraktas innan transportens klimatutsläpp äter upp återbrukets klimatbesparing? Den och många andra frågor ställs ofta kring det cirkulära byggandet. Sandra Moberg på IVL sitter på fakta och berättar hur återbrukets klimatpåverkan kan beräknas på ett effektivt sätt. Talare

  Sandra Moberg

  Expert på klimatberäkningar och värdeanalys, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • 11:35 - 12:00

  Panelsamtal: Den hållbara staden - från testbädd till verklighet

  Live från studion
  Förmiddagspasset avslutas med en paneldiskussion med Lise-Lott Larsson Kolessar, Filip Elland, Sandra Moberg och Kristina Eriksson i ledning av moderator Jon Röhne. Talare

  Lise-Lott Larsson Kolessar

  Processledare hållbarhet, White

  Filip Elland

  Hållbarhetschef, Castellum

  Sandra Moberg

  Expert på klimatberäkningar och värdeanalys, IVL Svenska Miljöinstitutet

  Kristina Einarsson

  Expert på miljö och klimat, Boverket.
 • 12:00 - 13:00

  Lunchpaus

  Nu är det dags att fylla på med lite lunch innan programmet fortsätter.
 • 13:00 - 13:30

  Nya siffror: Så utvecklas byggsektorns miljöpåverkan

  Live från studion
  Byggsektorns utsläpp av växthusgaser, kväveoxidutsläpp och användning av hälsofarliga kemikalier minskar medan andra utsläpp stiger. Kristina Einarsson från Boverket guidar genom de senaste siffrorna. Talare

  Kristina Einarsson

  Expert på miljö och klimat, Boverket.
 • 13:30 - 13:35

  Kort paus

  Kort paus innan det är dags för spårval.
 • 13:35 - 14:35

  Spårval 1 – Framtidens hållbara byggnader

  Under spåret Framtidens hållbara byggnader kan du välja mellan två föreläsningar.
 • 13:35

  Därför ska vi bygga på taken – i trä

  Spårval 1 – Framtidens hållbara byggnader
  Att bygga vidare på befintliga byggnader istället för att riva och bygga nytt är ett smart sätt att spara resurser och minska fastigheters långsiktiga klimatpåverkan. Och Intresset för att bygga vidare på befintlig bebyggelse ökar kraftigt hos både kommuner och byggherrar. Jessica Becker, verksamhetsledare Trästad Sverige, ger sina bästa tips. Talare

  Jessica Becker

  Verksamhetsledare, Trästad Sverige
 • 14:05

  Så kan smart AI lösa stadens energiproblem

  Spårval 1 – Framtidens hållbara byggnader
  Energisituationen i Sverige är kraftigt ansträngd och fastighetssektorn står för en stor del av energianvändningen. För att vi ska skapa energieffektiva städer krävs smarta lösningar – och här kan artificiell intelligens, AI, bidra. Talare

  Anders Kallebo

  Vd, Myrspoven
 • 13:35 - 14:35

  Spårval 2 – Ekosystem i staden

  Under spåret Ekosystem i staden kan du välja mellan två föreläsningar.
 • 13:35

  Ekosystem i staden 2.0

  Spårval 2 – Ekosystem i staden
  Med alltmer tätbebyggda städer är behovet av att planera för en väl sammanhängande grönstruktur en av vår tids stora möjligheter för att skapa hållbara, resilienta och levande städer. På Hållbart Samhällsbyggande ger Åsa Kaene medförfattare till rapporten Ekosystem i staden 2.0 sina bästa tips och råd. Talare

  Åsa Keane

  C/O City

  Ulrika Stenkula

  Partner och arkitekt, Gaia Arkitektur
 • 14:05

  Den stora trädbataljen – inhemskt eller exotiskt?

  Spårval 2 – Ekosystem i staden
  Debatten kring användningen av exotiska stadsträd pågår med heta diskussioner. Kan det vara dags för inhemska trädarter att göra en comeback i stadsmiljön. Mattias Gustafsson, landskapsarkitekt på Urbio går igenom för och nackdelar med inhemska och exotiska trädslag. Talare

  Mattias Gustafsson

  Vd och landskapsarkitekt, Urbio AB
  Mattias Gustafsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, vd och grundare på Urbio AB. Arbetar med landskapsarkitektur som för människan närmare naturen
 • 13:35 - 14:35

  Spårval 3 – Den socialt hållbara staden

  Under spåret Den socialt hållbara staden kan du välja mellan två föreläsningar.
 • 13:35

  Att möta utanförskapet – metoder för samhällsplaneraren

  Spårval 3 – Den socialt hållbara staden
  Genom stadsutveckling går det att främja trygghet och trivsel samt stärka den sociala hållbarheten i områden med socioekonomiska utmaningar. Lär dig mer om olika metoder för att förstå hur platser, områden och stadsdelar i områden kan utvecklas för att skapa goda och likvärdiga levnadsvillkor för samhällets alla individer. Talare

  Emelie Eriksson

  Konsult inom social hållbarhet, Urban Utveckling
 • 14:05

  Hållbarhetsutmaningar i samhällsbyggnadssektorn

  Spårval 3 – Den socialt hållbara staden
  Byggbranschen har svårt att konkretisera vad social hållbarhet är och har därför en tendens att prioritera ned de frågorna. Det visar en omfattande intressentdialog som genomförts med 863 aktörer i branschen. Maria Hernroth, hållbarhetschef på Svensk byggtjänst och bl.a. expert på social hållbarhet, berättar om resultaten och vad social hållbarhet kan innebära och ger konkreta exempel på hur företag kan arbeta med social hållbarhet. Talare

  Maria Hernroth

  Hållbarhetschef, Svensk Byggtjänst
  Maria Hernroth är hållbarhetschef på Svensk Byggtjänst och har en lång bakgrund från samhällsbyggnadssektorn; bland annat som hållbarhetschef i Peabkoncernen. Maria är specialiserad på social hållbarhet och kompetensförsörjningsfrågor, hon ansvarade tex. för att bygga upp Peabskolan, där hon var VD i 10 år.
 • 14:35 - 15:00

  Eftermiddagspaus

  Under eftermiddagspausen kan du passa på att sträcka på benen, hämta kaffe och interagera med andra deltagare i den digitala plattformen.
 • 15:00 - 15:40

  Den cirkulära staden

  Live från studion
  Återbruket i byggandet växer så det knakar. Men tillväxten startar från låga nivåer och måste accelerera för att byggandet ska lyckas bli hållbart. Amanda Borneke, en av författarna bakom rapporten ”Den cirkulära staden” berättar om sina slutsatser. Talare

  Amanda Borneke

  Specialist i cirkulär ekonomi, Sweco
 • 15:40 - 15:50

  Sammanfattning och reflektion

  Live från studion
  Dagen sammanfattas från studion av moderator Jon Röhne och sidekick Elliot Klint. Vilka nya insikter tar vi med oss? Talare

  Elliot Klint

  Sidekick, Miljö & Utveckling

  Jon Röhne

  Moderator, Miljö & Utveckling

Talare

Anders Sjelvgren

Generaldirektör, Boverket

Lise-Lott Larsson Kolessar

Processledare hållbarhet, White

Filip Elland

Hållbarhetschef, Castellum

Amanda Borneke

Specialist i cirkulär ekonomi, Sweco

Emelie Grind

Samhällsbyggnadsdirektör, Järfälla kommun

Sandra Moberg

Expert på klimatberäkningar och värdeanalys, IVL Svenska Miljöinstitutet

Kristina Einarsson

Expert på miljö och klimat, Boverket.

Anders Wijkman

Författare och samhällsdebattör

Jessica Becker

Verksamhetsledare, Trästad Sverige

Anders Kallebo

Vd, Myrspoven

Åsa Keane

C/O City

Ulrika Stenkula

Partner och arkitekt, Gaia Arkitektur

Mattias Gustafsson

Vd och landskapsarkitekt, Urbio AB

Emelie Eriksson

Konsult inom social hållbarhet, Urban Utveckling

Maria Hernroth

Hållbarhetschef, Svensk Byggtjänst

Elliot Klint

Sidekick, Miljö & Utveckling

Jon Röhne

Moderator, Miljö & Utveckling

Hållbart samhällsbyggande

anordnas av Miljö & Utveckling