Miljö & Utveckling

Hållbart samhällsbyggande

25 maj 2023
Digital och interaktiv konferens

TEMA: Den hållbara staden

Storstadsregionerna och de större städerna fortsätter att växa i Sverige och en allt större andel av befolkningen lever där. Stadslivet har många fördelar men också där finns också stora utmaningar, inte minst inom hållbarhetsområdet.

På den digitala konferensen Hållbart samhällsbyggande träffar du några av Sveriges mest intressanta experter som berättar om hur de arbetar med att göra staden hållbar. Lyssna och interagera, inspireras och skaffa lärdomar som gör dig starkare i din yrkesroll.

Miljö & Utveckling | Hållbart samhällsbyggande

Plats Digital och interaktiv konferens
Tid 25 maj 2023, 09:00 - 15:50
Pris Early Bird 4 990:- exklusive moms. Ord.pris 6 990:- exklusive moms

Konferensen kommer att hållas i marknadens modernaste interaktiva konferensplattform. Här kan du följa det livesända programmet, delta i parallella spår och interagera med andra deltagare. Du har också möjlighet att ställa dina frågor direkt till talarna. Allt spelas in och kommer att i efterhand finnas tillgängligt i två veckor. Dessutom får du en digital dokumentation med alla presentationer.

Välkommen!

Program

Fäll ut alla
 • 08:00 - 09:00

  Logga in och upptäck den digitala plattformen

  Innan livesändningen startar kan du logga in och bekanta dig med den digitala plattformen. Här finns också möjlighet att interagera med andra deltagare.
 • 09:00 - 09:05

  Livesändningen startar – Välkomna

  Live från studion
  Moderatorerna Jon Röhne och Emmy Westling hälsar välkomna och inleder programmet.
 • 09:05 - 09:20

  Boverket om det hållbara stadsbyggandet

  Live från studion
  Som generaldirektör på Boverket har Anders Sjelvgren god inblick i det hållbara samhällsbyggandet. Här berättar han om sin syn på utvecklingen och hur han ser på framtiden. Talare

  Anders Sjelvgren

  Generaldirektör, Boverket
 • 09:20 - 09:45

  Uppsala skapar Sveriges första energipositiva stadsdel

  Live från studion
  Uppsala Business park är på väg att bli en av Sveriges första energipositiva stadsdelar. Hållbarhetssamordnare för projektet Lise-Lott Larsson Kolessar berättar om erfarenheterna från arbetet. Talare

  Lise-Lott Larsson Kolessar

  Hållbarhetssamordnare, Uppsala kommun
 • 09:45 - 10:10

  Att ta höjd för det värsta

  Live från studion
  Klimatanpassning är nödvändigt för fastighetssektorns fortsatta lönsamhet. Men för att lyckas krävs det att hela samhället följer med på resan – och dit är det än så länge långt kvar. Filip Elland berättar hur Castellum tagit höjd för det värsta. Talare

  Filip Elland

  Hållbarhetschef, Castellum
 • 10:10 - 10:35

  Förmiddagspaus

  Under förmiddagspausen kan du passa på att sträcka på benen, hämta kaffe och interagera med andra deltagare i den digitala plattformen.
 • 10:35 - 11:05

  10 års erfarenheter från hållbart samhällsbyggande

  Live från studion
  Det har gått 10 år sedan de första spadtagen togs för att bygga Barkarbystaden på det nedlagda flygfältet utanför Stockholm. Redan från stod hållbarhet i fokus för arbetet, men synen på hållbarhet har under åren förändrats. Sannolikt kommer de också att förändras under de 10 år som återstår innan projektet är klart. Talare

  Emelie Grind

  Samhällsbyggnadsdirektör, Järfälla kommun
 • 11:05 - 11:35

  Den hållbara staden

  Live från studion
  Mer information om programpunkten och talare tillkommer inom kort.
 • 11:35 - 12:00

  Panelsamtal: Den hållbara staden - från testbädd till verklighet

  Live från studion
  Förmiddagspasset avslutas med en paneldiskussion med Anders Sjelvgren, Lise-Lott Larsson Kolessar, Filip Elland och Emelie Grind i ledning av moderator Jon Röhne. Talare

  Anders Sjelvgren

  Generaldirektör, Boverket

  Lise-Lott Larsson Kolessar

  Hållbarhetssamordnare, Uppsala kommun

  Filip Elland

  Hållbarhetschef, Castellum

  Emelie Grind

  Samhällsbyggnadsdirektör, Järfälla kommun
 • 12:00 - 13:00

  Lunchpaus

  Nu är det dags att fylla på med lite lunch innan programmet fortsätter.
 • 13:00 - 13:30

  Den hållbara staden

  Live från studion
  Mer information om programpunkten och talare tillkommer inom kort.
 • 13:30 - 13:35

  Kort paus

  Kort paus innan det är dags för spårval.
 • 13:35 - 14:35

  Spårval 1 – Framtidens hållbara byggnader

  Under spåret Framtidens hållbara byggnader kan du välja mellan två föreläsningar. Talarna finns tillgängliga för att besvara frågor i chatten under den tid som är avsatt i programmet.
 • 13:35

  Därför ska vi bygga på taken – i trä

  Spårval 1 – Framtidens hållbara byggnader
  Att bygga vidare på befintliga byggnader istället för att riva och bygga nytt är ett smart sätt att spara resurser och minska fastigheters långsiktiga klimatpåverkan. Och Intresset för att bygga vidare på befintlig bebyggelse ökar kraftigt hos både kommuner och byggherrar. Jessica Becker, verksamhetsledare Trästad Sverige, ger sina bästa tips. Talare

  Jessica Becker

  Verksamhetsledare, Trästad Sverige
 • 14:05

  Så kan smart AI lösa stadens energiproblem

  Spårval 1 – Framtidens hållbara byggnader
  Energisituationen i Sverige är kraftigt ansträngd och fastighetssektorn står för en stor del av energianvändningen. För att vi ska skapa energieffektiva städer krävs smarta lösningar – och här kan artificiell intelligens, AI, bidra. Talare

  Anders Kallebo

  Vd, Myrspoven
 • 13:35 - 14:35

  Spårval 2 – Ekosystem i staden

  Under spåret Ekosystem i staden kan du välja mellan två föreläsningar. Talarna finns tillgängliga för att besvara frågor i chatten under den tid som är avsatt i programmet.
 • 13:35

  Ekosystem i staden 2.0

  Spårval 2 – Ekosystem i staden
  Med alltmer tätbebyggda städer är behovet av att planera för en väl sammanhängande grönstruktur en av vår tids stora möjligheter för att skapa hållbara, resilienta och levande städer. På Hållbart Samhällsbyggande ger Åsa Kaenes medförfattare till rapporten Ekosystem i staden 2.0 sina bästa tips och råd. Talare

  Åsa Kaenes

  C/O City
 • 14:05

  Från frö till färdig vägg

  Spårval 2 – Ekosystem i staden
  Gröna levande fasader ett viktigt område för hållbara städer. Sedan en tid tillbaka har ett nytt koncept med fasadpaneler färdigpreparerade med fröer testats för att bland annat ta reda på vilka arter som fungerar bäst, vilka växter som riskerar att dra till sig ohyra, hur mycket skötsel väggarna kräver och om de håller sig vackra året om. De färska svaren kommer lagom till Hållbart samhällsbyggande. Talare

  Sixten Lundqvist

  R&D, Greenworks
 • 13:35 - 14:35

  Spårval 3 – Den socialt hållbara staden

  Under spåret Den socialt hållbara staden kan du välja mellan två föreläsningar. Talarna finns tillgängliga för att besvara frågor i chatten under den tid som är avsatt i programmet.
 • 13:35

  Metoder som motverkar utanförskapet

  Spårval 3 – Den socialt hållbara staden
  Genom stadsutveckling går det att främja trygghet och trivsel samt stärka den sociala hållbarheten i områden med socioekonomiska utmaningar. Lär dig mer om olika metoder för att förstå hur platser, områden och stadsdelar i områden kan utvecklas för att skapa goda och likvärdiga levnadsvillkor för samhällets alla individer. Talare presenteras inom kort. Talare

  Emelie Eriksson

  Konsult inom social hållbarhet, Urban Utveckling
 • 14:05

  Social hållbarhet i staden – expertens bästa tips

  Spårval 3 – Den socialt hållbara staden
  Maria Hernroth har arbetat med social hållbarhet i byggsektorn under lång tid. På Hållbart Samhällsbyggande berättar hon om vilka branschens största utmaningar är i dag och hur lösningarna ser. Hon ger också konkreta tips om hur aktörer i samhällsbyggnadsbranschen på bästa sätt kommer igång med socialt hållbarhetsarbete. Talare

  Maria Hernroth

  Hållbarhetschef, Svensk Byggtjänst
 • 14:35 - 15:00

  Eftermiddagspaus

  Under förmiddagspausen kan du passa på att sträcka på benen, hämta kaffe och interagera med andra deltagare i den digitala plattformen.
 • 15:00 - 15:40

  Den cirkulära staden

  Live från studion
  Återbruket i byggandet växer så det knakar. Men tillväxten startar från låga nivåer och måste accelerera för att byggandet ska lyckas bli hållbart. Författarna bakom rapporten ”Den cirkulära staden” berättar om sina slutsatser.
 • 15:40 - 15:50

  Sammanfattning och reflektion

  Live från studion
  Dagen sammanfattas från studion av moderatorerna Jon Röhne och Emmy Westling. Vilka nya insikter tar vi med oss?

Talare

Anders Sjelvgren

Generaldirektör, Boverket

Lise-Lott Larsson Kolessar

Hållbarhetssamordnare, Uppsala kommun

Filip Elland

Hållbarhetschef, Castellum

Emelie Grind

Samhällsbyggnadsdirektör, Järfälla kommun

Jessica Becker

Verksamhetsledare, Trästad Sverige

Anders Kallebo

Vd, Myrspoven

Åsa Kaenes

C/O City

Sixten Lundqvist

R&D, Greenworks

Emelie Eriksson

Konsult inom social hållbarhet, Urban Utveckling

Maria Hernroth

Hållbarhetschef, Svensk Byggtjänst

Jon Röhne

Moderator, Miljö & Utveckling

Emmy Westling

Moderator, Miljö & Utveckling

Hållbart samhällsbyggande

anordnas av Miljö & Utveckling