Hållbart samhällsbyggande

Den hållbara staden

Storstadsregionerna och de större städerna fortsätter att växa i Sverige och en allt större andel av befolkningen lever där. Stadslivet har många fördelar men också där finns också stora utmaningar, inte minst inom hållbarhetsområdet.

Hållbart samhällsbyggande

25 maj 2023 09:00 - 15:50
Digital och interaktiv konferens
Från 6 990 kr
Exkl. moms

På den digitala konferensen Hållbart samhällsbyggande kunde deltagarna träffa några av Sveriges mest intressanta experter som berättar om hur de arbetar med att göra staden hållbar. Här gavs det möjlighet att lyssna och interagera, inspireras och skaffa lärdomar som stärker yrkesrollen.

Aktuella event från Miljö & Utveckling hittar du här.

Program

 • 08:30 - 09:00

  Logga in och upptäck den digitala plattformen

  Innan livesändningen startar kan du logga in och bekanta dig med den digitala plattformen. Här finns också möjlighet att interagera med andra deltagare.
 • 09:00 - 09:05

  Livesändningen startar – Välkomna

  Live från studion

  Elliot Klint Sidekick, Miljö & Utveckling

  Jon Röhne Moderator, Miljö & Utveckling

  Moderator Jon Röhne och sidekick Elliot Klint hälsar välkomna och inleder programmet.
 • 09:05 - 09:10

  Boverket om det hållbara stadsbyggandet

  Live från studion

  Anders Sjelvgren Generaldirektör, Boverket

  Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren ger sin syn på utvecklingen inom hållbart samhällsbyggande och hur han ser på framtiden.
 • 09:10 - 09:30

  Energi som stadsutvecklingsfråga – därför är energipositiva områden en viktig hörnsten i klimatomställningen

  Live från studion

  Lise-Lott Larsson Kolessar Processledare hållbarhet, White

  I samverkan tog Uppsala kommun, Corem och White arkitekter fram en färdplan för hur Uppsala Business park skulle kunna bli en energipositiv stadsdel. Processledare Lise-Lott Larsson Kolessar berättar om erfarenheterna från arbetet som nu tas vidare i ...se mer projekt runt om i Sverige. ...se mindre
 • 09:30 - 09:50

  10 års erfarenheter från hållbart samhällsbyggande

  Live från studion

  Emelie Grind Samhällsbyggnadsdirektör, Järfälla kommun

  Det har gått 10 år sedan de första spadtagen togs för att bygga Barkarbystaden på det nedlagda flygfältet utanför Stockholm. Redan från stod hållbarhet i fokus för arbetet, men synen på hållbarhet har under åren förändrats. Sannolikt kommer de också ...se meratt förändras under de 10 år som återstår innan projektet är klart. ...se mindre
 • 09:50 - 10:15

  Att ta höjd för det värsta

  Live från studion

  Filip Elland Hållbarhetschef, Castellum

  Klimatanpassning är nödvändigt för fastighetssektorns fortsatta lönsamhet. Men för att lyckas krävs det att hela samhället följer med på resan – och dit är det än så länge långt kvar. Filip Elland berättar hur Castellum tagit höjd för det värsta.
 • 10:15 - 10:35

  Förmiddagspaus

  Under förmiddagspausen kan du passa på att sträcka på benen, hämta kaffe och interagera med andra deltagare i den digitala plattformen.
 • 10:35 - 11:05

  Klimatneutrala städer – det här är vad som krävs

  Live från studion

  Anders Wijkman Författare och samhällsdebattör

  Viable Cities ger stöd åt städer i klimatomställningen och antalet medverkande städer har sedan starten ökat stadigt. Anders Wijkman, som är vice ordförande i styrelsen, berättar om initiativets unika arbetssätt som utgår från stadens utmaningar utif ...se merrån ett systemperspektiv. ...se mindre
 • 11:05 - 11:35

  Så kan återbruket klimatberäknas

  Live från studion

  Sandra Moberg Expert på klimatberäkningar och värdeanalys, IVL Svenska Miljöinstitutet

  Hur långt kan en återbrukad byggprodukt fraktas innan transportens klimatutsläpp äter upp återbrukets klimatbesparing? Den och många andra frågor ställs ofta kring det cirkulära byggandet. Sandra Moberg på IVL sitter på fakta och berättar hur återbru ...se merkets klimatpåverkan kan beräknas på ett effektivt sätt. ...se mindre
 • 11:35 - 12:00

  Panelsamtal: Den hållbara staden - från testbädd till verklighet

  Live från studion

  Lise-Lott Larsson Kolessar Processledare hållbarhet, White

  Filip Elland Hållbarhetschef, Castellum

  Sandra Moberg Expert på klimatberäkningar och värdeanalys, IVL Svenska Miljöinstitutet

  Kristina Einarsson Expert på miljö och klimat, Boverket.

  Förmiddagspasset avslutas med en paneldiskussion med Lise-Lott Larsson Kolessar, Filip Elland, Sandra Moberg och Kristina Eriksson i ledning av moderator Jon Röhne.
 • 12:00 - 13:00

  Lunchpaus

  Nu är det dags att fylla på med lite lunch innan programmet fortsätter.
 • 13:00 - 13:30

  Nya siffror: Så utvecklas byggsektorns miljöpåverkan

  Live från studion

  Kristina Einarsson Expert på miljö och klimat, Boverket.

  Byggsektorns utsläpp av växthusgaser, kväveoxidutsläpp och användning av hälsofarliga kemikalier minskar medan andra utsläpp stiger. Kristina Einarsson från Boverket guidar genom de senaste siffrorna.
 • 13:30 - 13:35

  Kort paus

  Kort paus innan det är dags för spårval.
 • 13:35 - 14:35

  Spårval 1 – Framtidens hållbara byggnader

  Under spåret Framtidens hållbara byggnader kan du välja mellan två föreläsningar.
 • 13:35

  Därför ska vi bygga på taken – i trä

  Spårval 1 – Framtidens hållbara byggnader

  Jessica Becker Verksamhetsledare, Trästad Sverige

  Att bygga vidare på befintliga byggnader istället för att riva och bygga nytt är ett smart sätt att spara resurser och minska fastigheters långsiktiga klimatpåverkan. Och Intresset för att bygga vidare på befintlig bebyggelse ökar kraftigt hos både k ...se merommuner och byggherrar. Jessica Becker, verksamhetsledare Trästad Sverige, ger sina bästa tips. ...se mindre
 • 14:05

  Så kan smart AI lösa stadens energiproblem

  Spårval 1 – Framtidens hållbara byggnader

  Anders Kallebo Vd, Myrspoven

  Energisituationen i Sverige är kraftigt ansträngd och fastighetssektorn står för en stor del av energianvändningen. För att vi ska skapa energieffektiva städer krävs smarta lösningar – och här kan artificiell intelligens, AI, bidra.
 • 13:35 - 14:35

  Spårval 2 – Ekosystem i staden

  Under spåret Ekosystem i staden kan du välja mellan två föreläsningar.
 • 13:35

  Ekosystem i staden 2.0

  Spårval 2 – Ekosystem i staden

  Åsa Keane C/O City

  Ulrika Stenkula Partner och arkitekt, Gaia Arkitektur

  Med alltmer tätbebyggda städer är behovet av att planera för en väl sammanhängande grönstruktur en av vår tids stora möjligheter för att skapa hållbara, resilienta och levande städer. På Hållbart Samhällsbyggande ger Åsa Kaene medförfattare till rapp ...se merorten Ekosystem i staden 2.0 sina bästa tips och råd. ...se mindre
 • 14:05

  Den stora trädbataljen – inhemskt eller exotiskt?

  Spårval 2 – Ekosystem i staden

  Mattias Gustafsson Vd och landskapsarkitekt, Urbio AB

  Debatten kring användningen av exotiska stadsträd pågår med heta diskussioner. Kan det vara dags för inhemska trädarter att göra en comeback i stadsmiljön. Mattias Gustafsson, landskapsarkitekt på Urbio går igenom för och nackdelar med inhemska och e ...se merxotiska trädslag. ...se mindre
 • 13:35 - 14:35

  Spårval 3 – Den socialt hållbara staden

  Under spåret Den socialt hållbara staden kan du välja mellan två föreläsningar.
 • 13:35

  Att möta utanförskapet – metoder för samhällsplaneraren

  Spårval 3 – Den socialt hållbara staden

  Emelie Eriksson Konsult inom social hållbarhet, Urban Utveckling

  Genom stadsutveckling går det att främja trygghet och trivsel samt stärka den sociala hållbarheten i områden med socioekonomiska utmaningar. Lär dig mer om olika metoder för att förstå hur platser, områden och stadsdelar i områden kan utvecklas för ...se meratt skapa goda och likvärdiga levnadsvillkor för samhällets alla individer. ...se mindre
 • 14:05

  Hållbarhetsutmaningar i samhällsbyggnadssektorn

  Spårval 3 – Den socialt hållbara staden

  Maria Hernroth Hållbarhetschef, Svensk Byggtjänst

  Byggbranschen har svårt att konkretisera vad social hållbarhet är och har därför en tendens att prioritera ned de frågorna. Det visar en omfattande intressentdialog som genomförts med 863 aktörer i branschen. Maria Hernroth, hållbarhetschef på Svensk ...se mer byggtjänst och bl.a. expert på social hållbarhet, berättar om resultaten och vad social hållbarhet kan innebära och ger konkreta exempel på hur företag kan arbeta med social hållbarhet. ...se mindre
 • 14:35 - 15:00

  Eftermiddagspaus

  Under eftermiddagspausen kan du passa på att sträcka på benen, hämta kaffe och interagera med andra deltagare i den digitala plattformen.
 • 15:00 - 15:40

  Den cirkulära staden

  Live från studion

  Amanda Borneke Specialist i cirkulär ekonomi, Sweco

  Återbruket i byggandet växer så det knakar. Men tillväxten startar från låga nivåer och måste accelerera för att byggandet ska lyckas bli hållbart. Amanda Borneke, en av författarna bakom rapporten ”Den cirkulära staden” berättar om sina slutsatser.
 • 15:40 - 15:50

  Sammanfattning och reflektion

  Live från studion

  Elliot Klint Sidekick, Miljö & Utveckling

  Jon Röhne Moderator, Miljö & Utveckling

  Dagen sammanfattas från studion av moderator Jon Röhne och sidekick Elliot Klint. Vilka nya insikter tar vi med oss?

Talare

Huvudprogram

Anders Sjelvgren

Generaldirektör, Boverket

Lise-Lott Larsson Kolessar

Processledare hållbarhet, White

Filip Elland

Hållbarhetschef, Castellum

Amanda Borneke

Specialist i cirkulär ekonomi, Sweco

Emelie Grind

Samhällsbyggnadsdirektör, Järfälla kommun

Sandra Moberg

Expert på klimatberäkningar och värdeanalys, IVL Svenska Miljöinstitutet

Kristina Einarsson

Expert på miljö och klimat, Boverket.

Anders Wijkman

Författare och samhällsdebattör

Jessica Becker

Verksamhetsledare, Trästad Sverige

Anders Kallebo

Vd, Myrspoven

Åsa Keane

C/O City

Ulrika Stenkula

Partner och arkitekt, Gaia Arkitektur

Mattias Gustafsson

Vd och landskapsarkitekt, Urbio AB
Mattias Gustafsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, vd och grundare på Urbio AB. Arbetar med landskapsarkitektur som för människan närmare naturen

Emelie Eriksson

Konsult inom social hållbarhet, Urban Utveckling

Maria Hernroth

Hållbarhetschef, Svensk Byggtjänst
Maria Hernroth är hållbarhetschef på Svensk Byggtjänst och har en lång bakgrund från samhällsbyggnadssektorn; bland annat som hållbarhetschef i Peabkoncernen. Maria är specialiserad på social hållbarh ...se meret och kompetensförsörjningsfrågor, hon ansvarade tex. för att bygga upp Peabskolan, där hon var VD i 10 år. ...se mindre

Elliot Klint

Sidekick, Miljö & Utveckling

Jon Röhne

Moderator, Miljö & Utveckling