Tuffare regler kring högfluorerade ämnen att vänta

Larmen om förhöjda halter av svårnedbrytbara högfluorerade ämnen, PFAS blir bara fler och fler.
Kemikalieinspektionen undersöker just nu hur ämnet kan begränsas. Ökade inrapporteringskrav och regler för brandskum är två möjliga åtgärder.