”Giftigt brandskum bör fasas ut”

Brandskum med högfluorerade ämnen kan förorena dricksvatten. Därför ska det bara få användas om det kan samlas upp efteråt. Det föreslår Kemikalieinspektionen i en rapport till regeringen.