”Giftigt brandskum bör fasas ut”

Kemikalier Brandskum med högfluorerade ämnen kan förorena dricksvatten. Därför ska det bara få användas om det kan samlas upp efteråt. Det föreslår Kemikalieinspektionen i en rapport till regeringen.

– Högfluorerade ämnen från brandskum stannar kvar extremt länge i naturen och kan hota försörjningen av dricksvatten. Därför är det viktigt att så långt det är möjligt minska användningen av denna typ av brandskum, säger Inger Cederberg, utredare på Kemikalieinspektionen och projektledare för regeringsuppdraget med syfte att minska risken för att dricksvatten förorenas.

Kemikalieinspektionen föreslår att högfluorerat brandskum från och med den 1 januari 2017 som grundregel bara ska få användas när skummet kan samlas upp och förstöras. Utgångspunkten i utformningen av förslaget har varit att regleringen inte får äventyra tillgången på effektiva brandsläckningsmedel.

Höga halter av högfluorerade ämnen, PFAS, har hittats i mark och vatten i Sverige. Ämnena har framför allt spridits i miljön nära flygplatser och i områden där brandsläckning har skett. Utsläppen har i en del fall lett till att dricksvatten förorenats och att vattentäkter behövt stängas.

Ronneby, Tullinge, Uppsala, Halmstad och Båstad är några kommuner där man upptäckt förhöjda halter av högfluorerade ämnen i vattentäkter på senare tid. Ämnena läcker även via exempelvis impregnerad textil, rengöringsmedel och skidvalla.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.