Ylva Norén blir kanslichef på Delegationen för cirkulär ekonomi

Karriär Hon lämnar sin tjänst på näringsdepartementet där hon bland annat arbetar med skogsfrågor. Ylva Norén tillträder som kanslichef 10 december.

Ylva Norén blir kanslichef på Delegationen för cirkulär ekonomi
Monica Nielsen, Tillväxtverket

– Ylva är en driven nätverksbyggare med stort kontaktnät inom globalt utvecklingssamarbete, miljö, klimat och Agenda 2030. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med regeringens tvärgående prioriteringar såsom hållbar utveckling, säger Regina Summer, chef för enheten Miljö och Innovation på Tillväxtverket i ett pressmeddelande.

Syftet med Delegationen för cirkulär ekonomi är att skapa en kontaktpunkt mellan stat, näringsliv, akademi, regioner och civilsamhället. Den ska också fungera som ett kunskapscentrum och en samordnande kraft för omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi.

Behöver en helhetsbild av Sverige

– Vi vill föra en dialog med alla aktörer ute i landet för att kunna sätta riktningen för strategin. Delegationen behöver skaffa sig en helhetsbild av vad som redan görs för att se vad Sverige behöver fokusera på, säger Ylva Norén. 

Delegantionen för cirkulär ekonomi kommer placeras på Tillväxtverket. Ylva Norén ser det som positivt och nämner att myndigheten har ett bra nätverk på plats som kan vara till stor nytta för delegationen.

Läs mer: Åsa Domeij: ”Cirkularitet är här för att stanna”

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.