WWF: Stoppa avskogningen!

Den globala avskogningen måste stoppas senast 2020. Annars finns det risk att en skogsyta som är fem gånger större än Sverige kan försvinna till år 2050, det visar en en rapport från WWF.

Rapporten Living Forest Report är den första av flera rapporter om skogen som miljöorganisationen publicerar under året. Syftet är att under FN:s utlysta Skogens år visa på möjligheter och utmaningar för att på global nivå stoppa avskogningen och annan skogsförstöring.

Slutsatsen från WWF är att skogssektorn kan förvandlas från en nettoutsläppskälla till en nettokolsänka innan 2020. För att lyckas med det krävs bättre skogsskötsel, förvaltning och markanvändning. Med rätt ekonomiska styrmedel kan avskogningen stoppas och redan avskogad mark kan användas mer effektivt.

Om det inte sker finns det risk att 2,3 miljoner kvadratkilometer skog i världen försvinner till 2050. Det är fem gånger Sveriges yta.

– WWF uppmanar världens regeringar, beslutsfattare och företag att jobba för ett stoppa den globala avskogningen till år 2020. Den årliga förlusten på 1, 3 miljoner kvadratkilometer skog måste upphöra. Living Forest Report visar att det är möjligt men att det är bråttom att vidta åtgärder, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Fakta

Rapporten

Rapportens analyser är baserade på den nya modellen Living Forest Modell som har tagits fram av forskningsinstitutet IISA, International Institute for Applied Systems Analysis. Modellen gör det möjligt att analysera framtida markanvändningen i förhållande till olika styrmedel för markanvändning, befolkningsökning, efterfrågan och produktion av jordbruksprodukter, träprodukter och biobränslen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.