WWF lyfter fram tolv klimatentreprenörer

WWFs klimatentreprenörsprojekt GlobalFOCUS presenterar i rapporten 12 klimatentreprenörer, innovationer för en lågfossil framtid vad man anser är 12 av Sveriges mest intressanta klimatentreprenörer.

Företagen har valts ut efter att de klimatinnovationer de har utvecklat har bedömts av en jury bestående av teknik-, innovations- och marknadsexperter från Sverige, Kina och Indien. Den huvudsakliga utgångspunkten var att innovationerna skulle ha stor potential att minska växthusgasutsläppen på global nivå.

De tolv företagen är:

* Air to Air

* Arontis

* Capital Cooling

* Ecoera

* Morphic

* NordIQ

* Parans Solar Lightning

* Picoterm

* REHACT

* SkyCab

* Svensk Rökgasenergi

* Vertical Wind

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.